Ziraat Bankası 2020 Hayvan Kredisi Faizleri ve Şartları

01.01.2020 – 31.12.2022 tarihleri içinde Ziraat Kredi Kooperatifleri ve Ziraat bankası tarafınca hayvancılık üretim mevzularında düşük faizli ve faizsiz kredi kullandırımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları 3 Ocak 2020 Tarihinde Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar kapsamında kullandırılacak olan düşük faizli hayvancılık kredisinin uygulama teknik usul ve esasları 25 Mart 2020 Tarihinde yayınlanan Resmi Gazete‘ de yayınlanarak belli oldu. Buna nazaran Ziraat bankası ve TKK tarafınca sağlanacak olan hayvancılık kredisinin faiz oranları, limitleri, ve kriterleri de netleşti.

Resmi Gazete’ de gösterilen tebliğname kapsamında çiftçilerimiz TKK ile Ziraat Bankası 2020 yılı içinde kadar sıfır faizli ve indirimli kredi kullanılabilecektir. Çiftçilerimiz hayvancılık sektöründe etkinlik göstermek ve faaliyetlerini geliştirmek için 31 Aralık 2020 evveliyatına kadar TKK ve Ziraat’e başvurularını gerçekleştirebilirler.

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi 2020

Karar kapsamında belirlenen tüm şartları elde eden üreticilere düşük faiz oranları ve faizsiz bir halde hayvancılık kredisi kullandırılacaktır. Özellikli kriterler olarak belirlenen averaj 6 tane kriteri sağlayanlar ilave faiz indirimlerinden yararlanarak % 100 faizsiz bir halde hayvancılık kredisi kullanabilecektir. Bu ilave faiz indirimleri toplandığında ise % 100′ ü geçmeyecek şekilde faizsiz kredi verilecektir.

Karar kapsamında Hayvancılık üretim mevzularında Ziraat bankası tarafınca verilecek olan hayvancılık kredi başlıkları ise şu şekildedir.

 • Sütçü Kombine Sığır Yetiştiriciliği
 • Damızlık Düve Yetiştiriciliği
 • Büyükbaş Hayvan Besiciliği
 • Küçükbaş Hayvancılık
 • Arıcılık
 • Kanatlı sektörü( Yumurta)
 • Damızlık kanatlı sektörü
 • Su Ürünleri
 • Geleneksel Yaygın Hayvansal Üretim mevzularında kredi verilmektedir.

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Şartları 2020

Belirlenen bu başlıklar altında faizsiz ve düşük faiz oranları ile kredi kullanabilmek için de Karar da belirlenen Özellikli kriter başlıklarını da incelemek isterseniz onlar da şu şekildedir.

 • Öncelikli Bölge yatırımı
 • Atıl işletme kullanımı
 • Yurt içi doğan hayvan alımı
 • Jeotermal yenilenebilir enerji kullanımı
 • Kendi yemini üreten ve mera kullanımı
 • Sözleşmeli üretim
 • Hanım girişimci, ziraatçi
 • Genç girişimci, ziraatçi

Belirlenen bu özellikli kriterleri yerine getiren çiftçiler karar da belirlenen ilave yüzde faiz indirimlerinden yararlanarak o kadar da fazla düşük faiz oranları ile faizsiz hayvancılık kredisi alabilecektir.

Öncelikli Bölge Yatırım özellikli kriterden yararlanabilmesi için;

Karar kapsamında belirlenen illerde etkinlik gösterilmesi gerekmektedir.

Atıl İşletme Alımı olarak belirlenen özellikli kriterden yararlanabilmesi için;

Ziraat bankasından kullanılacak olan krediyle satın alınacak olan hayvancılık işletmesinin minimum 1 senedir etken olarak etkinlik göstermiyor olması gerekmektedir. finansekstra.com Bu sürenin hesaplanması da  işletmeye kayıtlı son hayvanın işletmeden çıkış zamanı esas alınarak belirlenmektedir. Hayvan çıkış tarihinin belirlenmesinde güncel Hayvan Data kayıt Sistemi kayıtlarına bakılır.

Yurt içinde doğan hayvan alımı, kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için,

Ziraat ve TKK’ da alınan düşük faizli krediyle yeni alınacak hayvanların yada işletmedeki mevcut hayvanların yurt içinde doğan olması gereklidir.

Kendi yemini üretme, mera kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için;

 • Büyükbaş hayvancılık ile uğraşan üreticilerin işletmelerindeki hayvan başına asgari 1 dekar yem bitkisi ekilişi bulunması gereklidir.
 • Küçükbaş hayvancılık ile uğraşan üreticilerin işletmelerindeki her 10 hayvan başına 1 dekar yem bitkisi ekilişi bulunması gereklidir.
 • Yem bitkisi ekilişlerinin kayıtları Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması gereklidir.
 • Mera kullanan üreticiler mera kullandıklarını il,ilçe müdürlükleri yada köy muhtarlıklarından alacakları belgeyle tevsik etmeleri gereklidir.

Sözleşmeli üretim özellikli kriterinden faydalanabilmek için;

 •  Sözleşmeli üretim ile ilgili usul ve esaslar hakkında yürürlükteki mevzuat kapsamında, sözleşmeli üretim yapmaları gereklidir

Jeotermal yenilenebilir atık enerji kullanımı özellikli kriterinden yararlanabilmek için;

 • işletmenin enerji ihtiyacının jeotermal yada güneş, rüzgar, biokütle vb. yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak sağlanması gereklidir.
 • Başka bir faaliyetin sonucu olarak ortaya çıkan atık enerjinin, yüksek ısılı buğu, atık sıcak su vb. işletmede kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek karşılanması gereklidir.

Genç ziraatçi özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için;

 • Gerçek kişi ziraatçi  ve girişimcilerin kredi kullandıkları tarihte 40 yaşını aşmamış (41 yaşından gün almamış) olmaları gereklidir.
 • Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye haiz olanlarının, gerçek kişilerde aranan şartı sağlaması ve bu şartı elde eden ortakların kredi vadesi süresince ortaklığının devam etmesi gerekir.
 • Yatırım kredilerinin dilimler halinde kullandırılması durumunda, ilk kredi diliminin kullandırıldığı tarihte yukarıdaki kriterlerin sağlanması aranır.

Hanım ziraatçi özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için;

 • Gerçek kişilerde hanım üreticinin kendi adına üretim yapması gereklidir.
 • Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye haiz kısmının hanım olması ve bu şartı elde eden ortakların kredi vadesi süresince ortaklıklarının devam etmesi gerekir.

Sütçü Kombine Sığır Yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği ve küçükbaş hayvancılık arıcılık, su ürünleri, geleneksel hayvansal üretim mevzularında karar kapsamında kullandırılacak olan kredinin belirlenen üst limitleri, faiz oranları, özellikli kriterlerin açılımları ve şartları ise şu şekildedir.

Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği Kredisi

Sütçü Kombine Sığır Yetiştiriciliği kredisinin yatırım kredisi % 50, işletme kredisi % 50 faiz indirimli  ve üst limiti 25 milyon lira olarak belirlenmiştir. Özellikli kriterleri elde eden üreticiler ilave % 10 indirimlerinden yararlanarak % 100 faizsiz bir halde kredi kullanabilecektir.

Öncelikli Bölge Yatırım kriterinden yararlanarak ilave %10 faiz indirimi alabilmek için;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak olarak belirlenen illerde etkinlik gösteriyor olması gereklidir.  finansekstra.com Bu iller haricinde meydana getirilen faaliyetlerde ilave faiz indirimi uygulanmaz.

Süt sığırcılığında Kendi yemini üretme ve mera kullanımında asgari ekiliş miktarının belirlenmesinde sağmal hayvan sayısı esas alınacaktır.

Organik ziraat ve iyi ziraat uygulamaları özellikli  kriterden yararlanabilmek için

 • Organik yada geçiş sürecinde organik tarımsal ürün üretilmesi ve
 • Organik ve geçiş sürecinde olan ve Organik Ziraat Data Sistemi (OTBİS)’nde kayıtlı bireysel yada üretici gurubu içinde organik ziraat faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık il müdürlüklerinden OTBİS’e kayıtlı olduklarına dair aldıkları resmi belgeyi ilgisine nazaran Ziraat bankasına yada Ziraat Kredi Kooperatifine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sütçü kombine sığır yetiştiriciliği kredisinin 2. Karar kapsamında düşük faizli kredilerden yararlanabilmesi için de bazı şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Bu şartlar ise;

Çiftçilerin 50 baş ve üstü kapasitede, manda yada damızlık sığır işletmesi kurmaları yada işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları şartını sağlaması gereklidir.

Yatırım kredileri ile;

 • Sütçü ırklar Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları
 • Kombine ırklar Montbeliard, Brown Swiss ve Simental ile manda alımlarını yapmaları gereklidir.
 • Gene yatırım kredileri ile barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çağrı biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımları ile diğeri yatırım giderlerini kapsamaktadır.

Kredi ile temin edilecek sığırların, Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş olması ve kesinlikle damızlık belgesine haiz olmalıdır.

Satın alınacak olan hayvanların ilk yavrusuna hamile yada en fazla ilk doğumunu yapmış ve en fazla 36 aylık yaşta olması gerekir.

Kredi ile satın alınacak olan mandalarda gene  Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna hamile yada en fazla ilk doğumunu yapmış ve en fazla 48 aylık yaşta olması gerekir.

Faizsiz Damızlık Düve Yetiştiriciliği Kredisi

Damızlık düve yetiştiriciliği kredisinde yatırım ve işletme kredilerinin faiz oranları % 75 ve kredinin üst limiti 10 milyon lira olarak belirlenmiştir. Özellikli kriterleri elde eden çiftçiler % 10 İlave faiz indirimlerinden yararlanarak % 100 faizsiz kredi kullanabilecektir.

Öncelikli bölge yatırımı olarak belirlenen illerde ;Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Muş, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli, Trabzon, Van, Yozgat etkinlik göstermek gereklidir.

 • Sütçü ırklar; Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları
 • Kombine ırklar; Montbeliard, Brown Swiss ve Simental ve manda alımı yapılması ve çiftçilerin 50 baş ve üstü kapasitede işletme kurmaları yada mevcut işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları şartını da yerine getirmeleri gerekiyor.
 • Yatırım kredileri ile barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çağrı biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğeri yatırım giderlerini karşılayabilirler.
 • İşletme kredisi alınacak olan manda ve sığırlarında şartlarını sağlamak gerekiyor. Buna nazaran;
 • Damızlık sığırlar, HBS’ye kayıtlı, damızlık belgesine haiz, 4-13 aylık yaş aralığında olmalıdır.
 • Mandalar ise HBS’de kayıt altına alınmış, 12-24 aylık yaş aralığında olmalıdır.
 • Yurt içinden alınacak damızlık sığırlar hastalıktan ari işletmelerden alınmış olmalı yada işletme düve satışından ilkin arilik statüsü kazanmış olmalıdır. İl, ilçe müdürlüklerinden işletmenin ari olduğuna dair belge alınır.

Faizsiz Büyükbaş Hayvancılık Kredisi

10 milyon lira kredi üst limiti belirlenen büyükbaş hayvan besiciliği kredisinin yatırım ve işletme kredileri % 50 faiz indirimli olarak verilmektedir. Özellikli kriterleri elde eden çiftçiler ilave %10 faiz indirimlerinden yararlanarak yatırım döneminde % 90 işletme kredisini % 100 faizsiz olarak kullanabilecektir.

Öncelikli bölge yatırımı illeri; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak, Şanlıurfa ‘ da hayvancılık yapmak gerekiyor.

25 Mart 2020 tarihinde gösterilen karar kapsamında büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden yararlanabilmek için; manda dahil olmak suretiyle 50 baş ve üstünde besi sığırcılığı işletmesi kurmaları yada işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

Yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çağrı biçme makinesi, travay, tartı sistemi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet, donanım alımı, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğeri yatırım giderlerini karşılanabilir.

İşletme kredisi ile satın alınacak olan büyükbaş hayvanların en fazla 20 aylık yaşta, adam ve Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekir.

Faizsiz Küçükbaş Hayvancılık Kredisi

15 milyon lira üst limitli küçükbaş hayvancılık kredisinin yatırım ve işletme kredisi % 75 faiz indirimi uygulanacaktır. Özellikli kriterleri elde eden çiftçiler uygulanabilecek en yüksek indirimi oranı olan % 100 faizsiz küçükbaş hayvancılık kredisinden yararlanabilir.

Öncelikli bölge yatırım illeri olan; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat illerinde etkinlik göstermek gereklidir.

Çiftçilerin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde; koyunda minimum 250 baş, keçide minimum 100 baş kapasiteye haiz işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere yada üzerine çıkarmaları şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Küçükbaş hayvan besiciliğinde ise 250 baş ve üstünde besi işletmesi kurmaları yada işletme kapasitesini 250 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

 • Adam hayvan alımı işletme kredisi kapsamında değerlendirilmektedir.
 • Dişi hayvan alımı yatırım kredileri kapsamında değerlendirilmektedir.
 • Dişi hayvanların Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı ve 6-24 aylık yaşta olmalıdır.
 • Küçükbaş hayvan besiciliği amacıyla temin edilen adam hayvanların ise minimum 3 aylık yaşta ve Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekir.

Yatırım kredileri; barınak yapımı ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çağrı biçme makinesi, silaj makinesi, tartı sistemi, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını, diğeri yatırım giderleri ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı alımlarını kapsar.

Düşük Faizli Arıcılık Kredisi

Arıcılık ile uğraşan çiftçiler Ziraat bankasından yatırım ve işletme kredisini % 50 faiz indirimleri ile 2.500.000 üst limitli kredisi kullanabilecektir. Bu faiz indirimlerine ilave olarak özellikli kriterleri sağlamaları halinde % 70 faiz indirimli yatırım, % 80 faiz indirimli işletme kredisi kullanabilecektir.

Ziraat ve Orman Bakanlığını AKS şu demek oluyor ki Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olan minimum 50 tane arılı kovanı olan işletmeler ve mevcut arılı kovan sayısını 50 ve üzerine çıkarmak isteyen işletmeler ile Bakanlıktan bombus arısı ön izinli yada izinli işletmeler arıcılık kredisinden yararlandırılmaktadır.

Yatırım kredileri; arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan boş, elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi, bal dolum ve paketleme makinesi, polen kurutma ve temizleme, kek hazırlama makineleri alımı, 200 tane ve daha oldukca sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık oluşturan üreticiler için üreteç, güneş enerji sistemi, arıcı barakası yada karavanı alımı, 100 tane ve daha oldukca sayıda arılı kovana haiz ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için üreteç, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı yada kutusu minimum 1000 tane ve arıcı barakası yada karavanı alımı, bombus arısı yetiştiricileri için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğeri yatırım giderlerini kapsamaktadır.

İşletme kredileri ise; arıcılık malzemeleri maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz şeklinde şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık oluşturan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi oluşturan işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri, larva geçirme kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası şeklinde, bombus arısı üretimine yönelik gereksinim duyulan polen, şeker, plastik kap ve ambalaj malzemesi şeklinde alımları için kullandırılacaktır.

Bal arısı yatırım ve işletme kredilerinde, AKS Arıcılık Kayıt Sistemine kaydedilmiş kovan ve sayılarını gösterir belge talep edilmektedir. Ek olarak bombus arısı yatırım ve işletme kredilerinde, Ziraat il müdürlüğünden alınacak ön izinli ya da izinli olduğuna dair yazı istenir.

Kanatlı Sektörü Kredisi (Yumurta) Kredisi

Kanatlı sektörü kredisinde 5 milyon lira üst limitli yatırım kredisi % 25 faiz indirimli, işletme kredisinde  % 50 faiz indirimi yapılmaktadır.

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinde 10 milyon lira üst limit belirlenmiş olup yatırım ve işletme kredileri % 75 faiz indirimli olarak kullandırılacaktır.

Kanatlı sektöründe Etlik piliç, kaz ördek, hindi, deve  kuşu bıldırcın için yatırım ve işletme kredisi şartları ise;

 • Etlik piliç yetiştiriciliği için minimum 10 bin tane,
 • Kaz, ördek, hindi için minimum 1000 tane,
 • Bıldırcın için minimum 2 bin tane;
 • Deve kuşu için minimum 50 tane  ve üstü kapasitelerde işletme kuran yada kurulu işletme kapasitesini asgari bu kapasitelere çıkaran üreticilere düşük faizli kanatlı hayvan yetiştiriciliği kredisi kullandırılır.

Yumurta tavukçuluğunda ise minimum 7.500 yüz tane ve üstünde kapasiteye haiz kurulu mevcut işletmelere işletme kredisi ve mevcut kurulu işletme kapasitesini artırmaya yönelik yatırım olmamak kaydıyla tesislerinde bakım, onarım, modernizasyon ve makine ekipman alımı, yenilenmesi vb. amaçlarla yapılacak harcamalar için yatırım kredisi kullandırılabilir.

Bu kapsamda, yumurta tavukçuluğunda yeni tesis yapımı yada kapasite artırımı amacıyla yatırım kredisi ve kapasite artıran işletmelerin artırılan kapasitesine isabet eden kısmı için işletme kredisi kullandırılmaz.

Yatırım kredileri, kümes yumurta tavukçuluğunda yeni ve ilave kümesler ayrık, gübre işleme tesisi, yumurta işleme, tasnif, paketleme ünitesi, tesisi, yapımı ve tadilatlarını, biyogüvenlik önlemlerini, yem deposu, silosu, diğeri ilgili alet, ekipman ve makine alımı ile diğeri yatırım giderleri için kullandırılır.

İşletme kredileri, ruhsatlı kanatlı üretim işletmelerinden, yetiştirilmek suretiyle alınacak ticari civciv ve yarka alımı ile bu hayvanların yem ve diğeri işletme giderleri için kullandırılır.

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği

Damızlık kanatlı yetiştiriciliğinde düşük faizli kredi kullanabilmek için;

 • Damızlık etlik tavuğu minimum 10.000 tane,
 • Damızlık yumurta tavuğu 10.000 tane,
 • Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu 1.000 tane,
 • Damızlık hindi 5.000 tane,
 • Damızlık kaz, ördek yada bıldırcın 1000 tane,
 • Damızlık deve kuşunda 100 tane ve üstü kapasitelerde işletme kurulması yada kurulu işletmelerin kapasitelerinin asgari bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

Grandparentstock olan damızlık büyük ebeveyn ve damızlık ebeveyn parentstock olduklarını belirten esenlik sertifikası ve satmaca istenmektedir.

Yatırım kredileri; damızlık kümes, damızlık kanatlı üretimi yapmak kaydıyla kuluçkahane, gübre işleme tesisi, yapımı ve tadilatını, biyogüvenlik önlemleri, yem deposu, silosu, ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğeri yatırım giderleri için kullandırılır.

İşletme kredileri yetiştirilmek suretiyle alınacak damızlık civciv ve damızlık yarka alımı kuluçkalık, damızlık yumurta, ile bu hayvanların yem, ilaç ve diğeri işletme giderlerini kapsamaktadır.

Su ürünleri Kredisi

10 milyon lira üst limitli su ürünler sektörü yatırım ve işletme kredisi % 50 faiz indirimli olarak kullandırılacaktır. Özellikli kriterleri elde eden çiftçiler ise ilave faiz indirimleri ile birlikte yatırım ve işletme kredilerini % 80 faiz indirimli olarak kullanabilecektir.

Su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve su ürünleri kuluçkahane belgesine haiz üreticiler ile projelerinin bakanlık tarafınca onaylanmış olan üreticilerin kafes ve havuz şeklinde her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ile kuluçkahane kurulması ve  lüzumlu tüm alet, ekipman alımı, tekne ve barç alımı ile bakım, onarımı, hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı alımı şeklinde konuların finansmanın karşılanması amacıyla Ziraat bankası tarafınca işletme ve yatırım düşük faizli kredi kullandırılmaktadır.

Su ürünleri avcılığı yapmak isteyenler Bakanlıktan ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemisi sahiplerinin gemileri için üreteç, balık ağları ile diğeri av araç ve gereçlerinin alımı, soğuk muhafaza odası yapımı ile buz makinesi alımı, karar kapsamında belirlenen özellikleri taşıyan vapur takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin modernizasyonu, mevcut balıkçı gemilerinden geçerli ruhsata haiz olan balıkçı gemisi satın alımı, mevcut ruhsatla ruhsata uygun yada boy uzatma hakkı kapsamında yeni vapur inşası şeklinde mevzularda yatırım kredisi; bakım, onarım, yakıt işçilik ve benzeri giderler ile takip ve kayıt cihazları için gereksinim duyulan işletme giderlerine yönelik işletme kredisi kullandırılır.

Boy uzatma hakkının kullanılmasına yönelik yatırım kredisi taleplerinde üreticilerce geminin boy uzatma hakkının bulunduğuna dair il, ilçe müdürlüklerince onaylanmış yazı ile başvuruda bulunulacak, yatırımın tamamlanmasını müteakip yeni ruhsat tezkeresi ibraz edilir.

Faizsiz Geleneksel Yaygın Hayvansal Üretim Kredisi

Ziraat bankası 1.500.000 TL üst limitli olarak kullandırılan kredi Geleneksel yaygın hayvansal üretim için ;

 • 100.000 TL. ye kadar yatırım ve işletme kredileri Sıfır faizli
 • 100.000 TL. üstündeki yatırım ve işletme kredileri  krediler ise %50 Faizli (özellikli kriterleri taşıyanlar %90 oranına kadar) indirimli sunulmaktadır.

Hayvansal üretim mevzu başlığı altında Tebliğde belirtilmeyen hayvansal üretim mevzularında ve belirtilen hayvansal üretim mevzularında yer almakla birlikte ilgili mevzu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk ve yaş şartı şeklinde teknik kriterleri taşımayan mevzularda etkinlik gösteren üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Ziraat bankası tarafınca hayvancılık üretim mevzularında çiftçilere ve üreticilere kullandırılacak olan düşük faizli ve faizsiz kredilerine müracaat meydana getirecek olan çiftçilerimiz, müracaat kategorisinde yer edinen diğeri gereklilikleri de taşıyor olması şartıyla faiz indirimi artırılmasından faydalanabilmektedir.

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Faiz Oranları 2020

2020 senesinde da Ziraat bankası hayvancılık kredisi faiz oranları % 50 % 75 ve % 100 faiz indirimli olarak üreticilerin hizmetine sunulmaktadır.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı karara ilişkin kullandırılacak olan kredilerindeki sübvansiyonlu faiz oranları tekrardan düzenlendi.2020 senesinde Ziraat bankası tarafınca yetiştirici üretici ve çiftçilere kullandırılacak olan hayvancılık kredilerin faizlerinin senelik % 12’den % 9’a düşürüldü

Buna nazaran 2020 senesinde Ziraat bankası tarafınca kullandırılacak olan hayvancılık kredilerinde senelik %9 faiz oranları geçerli olacak şekilde ödeme planı oluşturularak faizsiz ve faiz indirimli olarak kredi verilecek ve çiftçilerimiz % 100, % 50 ve % 25 faiz indirimlerinde bu yılda yararlanabilecek.  Senelik % 9 faiz oranları aylık olarak % 0,75 oranları ile sunularak faiz indirim oranları da hesaplanarak düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılacaktır.

İşletme sahiplerine verilen kredilerin faiz oranlarının % 6 ‘lık faizin de % 0 ile % 4,5 aralığına gerileyerek kullandırılacaktır.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

ilginizi çekebilir

Genç Çiftçi 2020 Başvurusu Ne Zaman?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir