Taahhüdü İhlal İtiraz Dilekçesi Örneği

Taahhüdü ihlal itiraz dilekçesi örneğinden önce İcra İflas Kanunundaki icra taahhüdü ve taahhüdü ihlal konularındaki düzenlemelerden bahsetmekte fayda olacaktır. 2004 sayılı İcra iflas kanunundaki 111. Madde de; Borçlular alacaklıların satış talep etmesinden önce borçlarını düzgün bir şekilde ödemeyi taahhüt ederler. Eğer birinci taksit hemen ödenirse icra muamelesi durdurulur. Bu durumda;

  • Borçlunun yeterli miktarda malının haczedilmesi
  • Her taksitin borcun dörtte birinden az olmaması
  • Aydan aya ödeme yapılması ve müddetin üç aydan uzun olmaması şart olmaktadır.

Borçlu ve alacaklının borç taksitlendirmesi için icra dairesinde yapacakları anlaşmada sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerinde bulunan süreler işlememektedir. Fakat bu sözleşmelerin on yılı aşması durumunda aştığı tarihlerden süreler kaldığı yerden işlemektedir.

2004 Sayılı İcra İflas kanununun 111. Maddesine göre; 111. Madde mucibince borçlunun icra dairesinde kararlaştırılmış olan borç ödeme şartı borçlu tarafından yerine getirilmezse alacaklının şikayet etmesi durumunda borçlunun üç aya kadar tazyik hapsine karar verilebilmektedir. Hapis takibi başladıktan sonra borçlu kişi borcun tamamını öderse veya o tarihe kadar olan sürede borcun icra veznesine yatırılacak kadarını öderse tahliye edilmektedir. Eğer ödemeler tekrardan kesilirse borçlunun tekrar tazyik hapsine karar verilmektedir. Fakat bir borçlanmadan dolayı verilmiş olan tazyik hapsi hiçbir koşulda üç ayı geçmemektedir.

Taahhüdü İhlal

Taahhüdü ihlal şikayet dilekçelerinde ve taahhüdü ihlal suçunun oluşabilmesi için ödenecek miktarın rakamsal olarak belirlenmesi ve her iki tarafın da bu rakamı kabul etmesi zorunludur. Bir ceza sorumluluğu oluşabilmesi için taahhüt esnasında ödenmesi gereken tutarın kuşkuya yer verilmeden saptanması gerekmektedir. Eğer bu miktar belirlenmez ise ne kadar miktar için taahhüt de bulunulacağı ve kabulün hangi miktar nezdin de olacağı belirlenemeyeceği için ödeme koşulu ihlal edilse de cezai bir sorumluluk bulunmaz.

Yeni icra taahhüdünde faiz miktarı belirtilmez ise ve alacaklının son ödeme tarihine kadar ne kadar faiz ödeyeceği bilinmez ise taahhüt tutanağı geçersiz sayılmaktadır. Bu durum da taahhüdü ihlal suçu oluşması mümkün olmaz.

Taahhüdü İhlal Durumunda Şikayet Dilekçesi

Şikayet Eden:

Vekili:

Karşı Taraf:

Konu:

Açıklamalar:

  • Sanıkların müvekkilime borcu olması sebebi ile İstanbul ….. İcra Müdürlüğünün 20…/…… sayılı takibince aleyhlerinde icra takibi başlatılmıştır. Ödeme emri usulünce sanık borçlulara tebliğ edilmektedir.
  • Borçlular, sonradan dosya borcu ödemek için İcra Müdürlüğü nezdinde yazılı bir taahhüt de bulunmuşlardır, ancak gereği ifade edilmeyerek taahhüdü ihlal durumu söz konusudur. 2004 s. İcra ve iflas kanununun 340. Maddesinde 111. Madde mucibince borçlunun borcunu ödememesi durumunda en fazla üç aya kadar tazyik hapsine karar verilmektedir. Bu sebeple taahhüdü ihlal suçunu işleyen borçlu cezalandırılmasına karar verilmektedir.

Deliller:

  1. İstanbul …… İcra Müdürlüğünün 20…/… sayılı takibi
  2. Bilirkişinin incelemesi
  3. Yargılamanın işine yarayacak deliller

 

 

 

 

ilginizi çekebilir

Kimlik Kaybetmenin Cezası 2020 Harç Tutarları ve Atmler

2020 yılında belirlenen mevzuatlara göre kimlik kaybetme işlemin de herhangi bir cezai işlem uygulanmaz. Ancak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir