Stopaj Nasıl Hesaplanır?

Stopaj ödemelerinin hesaplaması, çeşitli meslek kollarına bakılırsa değişim gösterir ve brüt üstünden gerçekleştirilir. Stopaj; gelir vergisi ya da kurumlar vergisi grubuna dahil kazançlar üstünde uygulanan bir vergilendirme türüdür. Stopaj hesabının yapılmasının temel sebebi; vergi toplanmasını ve düşük fiyatlı matrahların da vergilendirmeye dahil edilmesini kolaylaştırmaktır.

Stopajın Amacı

Stopaj, çeşitli amaçlar doğrultusunda toplanır. Stopaj toplanmasındaki amaçlar şunlardır:

  • Stopaj yardımıyla vergi gelirlerini toplamak için oluşan maliyetler en aza indirgenir.
  • Stopaj, vergi yitik ve kaçağını engelleyerek vergi tahsilatının güvenliğini arttırır.
  • Stopaj, vergi ödemeden ilkin kesildiğinden, net gelir elde eden ferdin vergi yükünün azaltmasına olanak sağlar.
  • Stopaj, vergi gelirlerinin daha süratli eğitim edilmesine olanak sağlar. Öğrenim süresi uzayan verginin kıymeti enflasyondan dolayı azalır. Bundan dolayı, stopaj ne kadar süratli toplanırsa gerçek tutarındaki yitik da aynı oranla azalır.

Stopaj Hesaplanması

Stopaj hesabı, net ücret üstünden değil, brüt ücret üstünden hesaplanır. Mesela kira stopajı hesabı için, toplam brüt ücretin %20’si bulunur ve bu oran, stopaj kesintisi adı altında, vergi türünün ilgili vergi dairesine ödenir. Kalan meblağ ise, ücret olarak mal sahibine ödenir. Sayılar üstünden örneklendirilecek olursa, 3000 TL kira ödeyecek olan bir yurttaş, 2400 TL’yi direkt gayrimenkul sahibine öder. %20’lik kısmı kapsayan 600 TL ise, stopaj vergisi olarak devlete ödenir.

Stopaj Oranları

Hangi gelirler üstünden stopaj ile vergi kesintisi yapılacağı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesinde ve Kurumlar Vergisi 15 ve 30. Maddelerinde açıklanmıştır. Her alana bakılırsa değişik stopaj oranı uygulaması gerçekleştirilmektedir. Stopaj uygulamasının gerçekleştirildiği alanlar şunlardır:

  • Özgür meslek ödemeleri
  • Personele meydana getirilen ücret ödemesi
  • Gider pusulası
  • Kira ödemesi
  • Kar payları

Ücretli çalışanlar adına Stopaj kesintisi işverenler tarafınca gerçekleştirilir. Artan Oranlı Vergi Matrahı Sistemi uygulanır. Stopaj oranı, senelik gelir dilimine bakılırsa %15, %20, %27 ve %35 olarak değişim gösterir. Mesela kişinin senelik geliri 22.000 TL ve altı ise %15’lik vergi matrahına, senelik geliri 49.000 TL ve altıysa, 22.000 TL için 3300 TL öder, kalanı için %20 oranında vergilendirilir. Senelik geliri 120.000 TL ve altı olan bireyler ise, ilk 49.000 TL adına 8700 TL öder ve kalan meblağ için %27 oranında vergilendirilir. Son olarak senelik geliri 600.000 TL ve üstü olan bireyler 120.000 TL’si adına 27.870 TL öderler ve geriye kalan meblağ için %35 oranında vergilendirilirler. Kira ödemeleri için stopaj ödemesi kiracılardan alınmaktadır. Kiracıların stopaj oranı %20’dir. Aynı şekilde özgür meslek erbaplarına meydana getirilen ödemeler için de stopaj kesintisi oranı %20’dir. Çiftçilerde satın alınan ürünler ve çiftçilerin hizmetleri için meydana getirilen ödemelerden yapılacak olan stopaj kesintisi, o ürünü yada hizmeti alanlardan alınır. Stopaj oranı borsaya kaydedilenlerde %2, borsaya kaydedilmeyenlerde ise %4’tür.

Stopajın Ödenme Zamanları

Stopaj vergisi, Gelir İdare Başkanlığı tarafınca belirlenen zamanlarda ödenir. Gelir yada Kurumlar vergisine bakılırsa iki taksit olarak ödeme imkanı vardır. Kira stopaj hesabı her yıl mart ayında duyurulur, gelir vergisi kapsamındaki stopaj ödeme zamanı ise mart ile temmuz ayları içinde gerçekleştirilir.

Stopaj vergileri, ödemeyi meydana getiren şahıs tarafınca, aylık ya da üç aylık muhtasar bildiri ile içinde bulunulan ayın 23. günü duyuru edilir, 26. günün sonuna kadar ise ödenir. Ödemeyi alanlar devlete beyan edip ödenen bu vergileri, mahsup etme şansına sahiptirler. Bu mahsup işleminin yapılabilmesi için stopaj kanalıyla kesilen vergilerin ödemeyi meydana getiren tarafınca beyan edilip ödenmesi gereklidir. Ortada beyan edilip ödenmiş bir vergi tutarı yoksa mahsup imkanı söz mevzusu değildir.

Sıkça Sorulan Sorular

Stopaj, vergi kaçırılmasını önlemek ve ufak vergilerin toplanmasını kolaylaştırmak için kullanılır.

Kira stopaj vergisi, kiracı tarafınca brüt kira üstünden hesaplanarak ödenen bir tutardır.

İşveren tarafınca hesaplanarak ödenen stopaj vergisi, brüt maaş hesabı göz önüne alınarak ödenmektedir.

Stopaj, söz mevzusu işlemin gerçekleştiği ayın 23’üne kadar beyan edilip 26’sında ödenen bir vergidir.

Maliye bakanlığına yapılacak olan müracaat sonrasında durumu değerlendirilen ve uygun bulunan kişilere geri iade yapılabilmektedir.

ilginizi çekebilir

Ziraat Bankası Yem Kredisi (HAYVAN BAŞINA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir