Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Maddi Yardım Başvurusu

Aile Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafınca koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında maddi desteğe gereksinim duyan vatandaşlara 3 faz halinde 1000 TL toplumsal yardım ödemeleri yapılarak salgın sürecinin ekonomiye tesirinin en aza indirilmesi amacıyla toplumsal yardımlar devreye alındı. Pandemi toplumsal yardımları Aile Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığına bağlı Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarındaki listelerdeki gereksinim sahiplerinin evlerine teslim edilerek gereksinim sahipleri bu süreçte desteklendi. Aile Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafınca ayrılan Gömü tarafınca ayrılan kaynaktan meydana getirilen toplumsal yardımlara başvuruların herhangi bir kuruma müracaat yapılmaksızın  SYDV’ lerce yapılmaktadır.

Pandemi Toplumsal Yardım Başvuruları

Pandemi sürecinde SYDV ‘ ler tarafınca tertipli olarak meydana getirilen yardımlar kapsamında Kronik hastalığı olan averaj 9 Bin kişiye aylık nakdi yardım ve elektrik faturası desteği sağlandı.

Aile Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafınca pandemi sürecinde Toplumsal Koruma Kalkanı kapsamında;

 • Toplumsal Destek Programı, (3 faz halinde 5 milyon 444 bin aileye )
 • Kısa Emek harcama Ödeneği, ( Çalışan)
 • Nakdi Ücret Desteği, ( Çalışan)
 • İşsizlik Ödeneği (kişi)  ile Covid-19’la savaşım sürecinde dönemsel gereksinim sahiplerine 115 Milyar TL destek sağlandı.

Toplumsal yardım 2020

Koronavirüs salgını sebebiyle devlet tarafınca sağlanan maddi yardımlar Birinci fazda SYDV tarafınca tertipli olarak sağlanan yardımlardan yararlanan gereksinim sahiplerine yapılmış oldu.  2022 kanun kapsamında tertipli yardımlardan yararlanan kişilere meydana getirilen yardımlar haricinde 2. faz toplumsal yardımlar gene Bakanlığın belirlediği listedeki yer edinen gereksinim sahiplerine yapılmış oldu. 3 faz halinde meydana getirilen yardımlara müracaat son olarak e-devlet üstünden alınarak hiçbir yerden geliri olmayan ve çalışmayan kişilere hane bazlı olarak 1000 TL olarak yapılmış ve geçtiğimiz günlerde ödemeleri tamamlanmıştı.

Salgın sürecinde 3 faz halinde meydana getirilen toplumsal yardımlar haricinde SYDV’ ler tarafınca sağlanan yardımlara tertipli olarak alabilmek için de gene başvurular ilk olarak muhtarlıklara sonradan oradan alınan muhtaçlık belgesi ile birlikte SYDV’ lere yapılmaktadır. İhtiyaç sahipleri ilk olarak Kaymakamlıklarda bulunan Bakanlığa bağlı SYDV’ lere müracaat ederek burada kendi adına dosya açtırmalıdır bir tek bu şekilde Vakıfların oluşturduğu sıralama üstünden meydana getirilen yardımlardan bu şekilde yararlanabilecektir. Sydv tarafınca belirlenen listeye nazaran her  ay tertipli olarak gereksinim sahibi ailelere yardımlar verilmektedir.

SYDV Yardımları 2020

Vatanımızda Aile Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığına bağlı 1.003 SYD Vakfı vatandaşlara çeşitli hizmetler vermektedir. SYDV tarafınca gereksinim sahibi ailelere müracaat yapmaları halinde değişik miktarlarda maddi yardım yapılmaya devam etmektedir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Toplumsal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafınca gereksinim sahibi ailelere 2020 senesinde da tertipli olarak çeşitli adlar altında maddi yardımlar yapılmaktadır.  İhtiyaç sahibi ailelere meydana getirilen yardımlar ise şunlardır.

 • 2022 Aylıkları( Engelli, engelli akını, 65 yaşlılık aylıkları)
 • 3294 Sayılı Toplumsal Yardımlar ( Şartlı eğitim yardımı ŞEY ve Şartlı sağlık yardımı ŞSY)
 • Çoklu doğum yardımı
 • Doğum yardımı
 • Eşi vefat etmiş hanımefendilere için EVEK
 • Evde bakım yardımı
 • Gelir getirici projeler
 • Genel sağlık sigortası ve GSS Katılım Oranı Ödemeleri
 • İstihdam yardımları
 • Kronik hastalara yönelik elektrik desteği
 • Muhtaç asker ailesi yardımı
 • Muhtaç asker evladı yardımı
 • Öksüz yetim aylıkları
 • Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) yardımı
 • Tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik yardımlardır.

SYDV Maddi Yardımları 2020

Aile Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Toplumsal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafınca kaymakamlıklar vesilesiyle SYD vakıflarınca maddi yardımlar yapılmaktadır. Maddi yardım kapsamında SYDV tarafınca meydana getirilen yardımlar ise şunlardır.

Aile Yardımları olarak; Gıda, Barınma, yakacak, EVEK, ÖYAÇ öksüz yetim yardımları, Muhtaç asker aile ve evladı yardımı, doğum ve elektrik tüketim desteği yardımlarıdır.

Eğitim yardımları ise; Eğitim Materyali Yardımı ,Şartlı Eğitim Yardımı, Öğle Yemeği Yardımı, Parasız Ders Kitabı, Öğrenci Taşıma Barınma ve İaşe Yardımı, Engelli Öğrencilerin Parasız Taşınması, Yurt Yapımı yardımlarıdır.

Sağlık yardımları; Şartlı Sağlık Yardımı (Sağlık ve Gebelik) , Engelli İhtiyaç Yardımı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri, Kronik Hastalara Yönelik Yardım Programı, Çoklu Doğum Yardımı, Kronik Hastalığı Sebebiyle Cihaza Bağımlı Olan Hastalara Elektrik Satmaca Bedeli yardımlarıdır.

Yaşlı ve engelli yardımları ise, yaşlılık aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı, silikozis hastalarına yardımlarıdır. Birde bu yardımları yanında hususi amaçlı meydana getirilen yardımlar bulunmaktadır.

Hususi amaçlı meydana getirilen yardımlar ise, aşevleri, afet, terör ziyanı ve acil durum yardımları, yabancılara yönelik toplumsal uyum ve şartlı eğitim yardımları yapılmaktadır.

Maddi Yardımı Başvurularında İstenen Belgeler

Gıda, giyim, barınma, yakacak, doğum yardımı ve elektrik tüketim, eğitim, sağlık vb. şeklinde ayni ve nakdi aile yardımı kategorisine nazaran başvuruları SYDV’lere ilk kez yapılıyorsa aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

 • SYDV müracaat kayıt formu
 • Müracaat dilekçesi
 • Hane beyan formu,
 • Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi
 • Evlatların kimlik fotokopisi
 • Barınma gereksinim raporu var ise hasar tespit raporu yada kira Kontratı
 • Öğrenci belgesi
 • Terör ziyanı tespit raporu
 • Hasar tespit raporu, yangın raporu
 • Medikal araç-gereç kullanımı gerektiğine dair sağlık kurulu raporu
 • Toplumsal Güvenlik Kurumuna SGK’ya organik olarak olanlardan araç bedelinin, organik olarak olduğu kurumca karşılanmadığına dair belgeler birlikte SYDV’ lere müracaat edilerek gerçekleştirilir.

2022 Yaşlılık Aylığı ve Engelli Aylığı Başvuruları

2022 sayılı kanun kapsamında verilen yaşlı ve engelli aylıkları başvuruları; müracaat sahibinin ikametgahının bulunmuş olduğu yerdeki Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. SYDV’lere ilk kez müracaat yapılıyorsa yaşlılık aylığı başvurularında istenen belgeler aşağıdaki gibidir,

 • Müracaat sahibine ilişkin müracaat formu
 • Kişinin özür raporu
 • Nüfus cüzdanın önlü arkalı fotokopisi
 • İptal istemi ise feragat belgesi
 • Araştırma izin belgesi
 • Var ise arazinin Ziraat odalarından değerlemesi
 • SGK’dan gelir durumu tespit belgesi
 • Kısıtlı ise gerçek sahibi vasilik belgesi
 • Anne-baba boşanmış ise velayet sonucu belgeleri talep edilmektedir.

Geliri Olmayanlara Valilik SYDV Maddi Yardım Başvuruları

Geliri olmayan muhtaç durumdaki ailelere devlet tarafınca Valilikler vesilesiyle maddi ve ayni yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlara müracaatlar kaymakamlıklar aracılığı ile ve Aile Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığına bağlı il müdürlüklerine meydana getirilen müracaatlar şeklinde yapılabilmektedir.

SYDV’ lere yapılacak müracaatlarda ise şu belgeler istenir:

 • Müracaat sahibine ve evlatları ile eşine ilişkin kimlik belgesi ve fotokopisi
 • Yaşamış olduğu yeri gösteren Muhtarlıktan alınan ikametgah belgesi
 • Toplumsal güvencesi olmadığına ve çalışmadığına dair gelir testi belgeleri talep edilmektedir.

Geliri Olmayana Kira Yardımı Başvurusu 2020

Geliri Olmayanlara Kaymakamlık tarafınca kira yardımı da verilmektedir. Eğer kaymakamlıktan kira yardımı isteniyorsa kira yardımı müracaat dilekçesi ile müracaat yapması gereklidir. Müracaat yaparak devletten kira yardımından faydalanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi  gerekmektedir. Bunun için toplumsal güvencesinin olmaması ve herhangi bir işte çalışmıyor olmak ve ailede yaşayan kişilerin gelirinin olmaması ve kişilerin babadan, eşten emekli maaşı şeklinde herhangi bir maaş sahibi olmamak gerekir. Gene kişi üzerine kayıtlı bir gayrimenkul ya da menkul cinsinden herhangi bir mal sahibi olmaması şartlarını yerine getirenler kira yardımı başvurusu yaparak devlet desteğinden yararlanabilirler.

SYDV Başvurularına Aranan Şartlar

Kaymakamlıklar ve Valiliklere bağlı SYD vakıflarına müracaat gerçekleştiren kişilerin maddi yardımlardan yararlanabilmesi için bazı şartları sağlıyor olması gereklidir. SYDV başvurularında aranan şartlar ise şu şekilde sıralanabilir

Müracaat meydana getirecek olan kişinin SGK, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı  şeklinde kurumlara organik olarak  olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak aranan ilk şartlar arasındadır. Muhtaçık durumunun ispatlanıyor olması özetlemek gerekirse temel gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde tertipli ve sürekli bir gelire haiz olmaması gereklidir.

SGK kuruluşu tarafınca tedavi masraflarının yada fonksiyon kazandırıcı ortopedik, diğeri destek araç, gereçlerin giderlerinin tamamını ya da bir kısmını karşılayamamak  ve karşılanmayan kısmı için kişinin ödeme gücü bulunmaması gereklidir. Bu durumdaki muhtaç kişiler ve gereksinim sahipleri başvurular ikamet edilen yerdeki Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılmalıdır.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

ilginizi çekebilir

Maske Cezasına Nasıl İtiraz Edilir? Başvuru Makamı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir