Özel Lise Devlet Teşvikleri 2020 Yılı

Evladı istediği okula yerleşemeyen aileler hususi okul fiyatlarını araştırmaya başladı. Hususi okullar maliyetli olması sebebi ile maddi durumu elverişsiz aileler tarafınca tercih edilemese de, bazı şartlar dahilinde devlet desteği almak mümkün olmaktadır. Devlet tarafınca her yıl belirlenen oranlarda mevzu ile ilgili teşvik verilmektedir. Başvurular için lüzumlu olan şartları sizler için araştırdık.

Hususi Okul Devlet Teşviği Şartları

Hususi Okul teşviki müracaat ve yerleştirme işlemleri Ulusal Eğitim Bakanlığı Hususi Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı tarafınca yapılmaktadır. 5580 sayılı kanun kapsamında teşvik verilecek okul türleri belirlenmiştir. Bu okullar;

Özel Okul Devlet Teşviği Şartları

Hususi Okul Devlet Teşviği Şartları

 • Hususi Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
 • Hususi Anadolu Lisesi
 • Hususi Ermeni Ortaöğretim Okulu
 • Hususi Musevi Ortaöğretim Kurumu
 • Hususi Rum Ortaöğretim Kurumu
 • Hususi Toplumsal Bilimler Lisesi
 • Hususi Fen Lisesi
 • Hususi Spor Lisesi
 • Hususi Temel Lise
 • Hususi Laboratuvar Lisesi
 • Hususi Fen ve Teknoloji Lisesi
 • Hususi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
 • Hususi Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi
 • Hususi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ dir.

Devlet teşviki alabilmek için bu okullardan birine gitmek gerekmektedir. Teşvik başvurusunun kabul edilmesi dahilinde 4 yıl süre ile kayıt yaptırılan okullara ödenecektir. Teşvikin kesilmemesi için sınıf tekrarı yapmamak gerekmektedir. (Uzun soluklu hastalık durumları öne sürülen sebebi ile sınıf tekrarı yapanlar hariç)

Müracaat için temel şartlar;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Ortaöğretim kayıt şartlarının taşınması
 3. Liseye geçmeden önceki son sınıfta sınıf tekrarı yapmamak
 4. Kayıt yaptırılacak olan lisenin şartlarını taşımak
 5. Herhangi bir okulda kaydının olması gerekmektedir.

Teşvik Tutarları ve Kontenjanlar

2020 senesinde geçerli olmak suretiyle Türkiye genelinde toplamda 75 bin öğrenciye destek verilecektir. Temel Eğitim’ den ortaöğretim düzeyindeki eğitim kısmına geçenler okullarında teşvik başvurusunda bulunabilirler. Destek bedeli 3 ayrı dönemde ödenmektedir. Tutarın %35′ i Kasım’da, %35’i Şubat’ta, %30’u Haziran’ da ilgili okul Müdürlüğü’ ne devlet eli ile ödenecektir.

devlet-teşviki

Teşvik tablosu

Ortaöğretim düzeyindeki 15 bin öğrenciye ayrı ayrı olmak suretiyle 4 bin 280 TL, temel liselere ise toplamda 24 bin öğrenciye ayrı ayrı 3 bin 680 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Ödeme Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafınca yapılacak ve geriye kalan tutarın ödemesini öğrenci velisi gerçekleştirecektir. Bu sebeple velilerin hususi okul kayıt fiyatlarını iyi incelemesi gerekmektedir. Bütçelerine uygun okulları tercih etmeleri ödeme anlamında güçlük yaşamamalarını elde edecektir. Öğrencinin mevzuata gore nakil işleminin yapılması durumunda nakil şartlarını taşıyan başka bir okula gitmesi gerekmektedir. Eğer bu şartları taşımayan bir okula nakil olursa devlet teşviki geçerli olmayacaktır. Bu nakil işleminin Eylül ayında yapılması durumunda gene teşvik verilmeyecektir. Kontenjanı dolmuş bir okula nakil olunması halinde ödeme kesilecektir.

Giriş puanlarının eşit olması durumunda yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenci teşvik alır. Başarı puanlarında da herhangi bir fark yoksa devamsızlık durumu incelenecektir. Devamsızlık mevzusunda da bir karara varılamazsa yaş olarak küçük olan öğrenciye teşvik verilmesi kararlaştırılacaktır.

Teşvik miktarında verilen bir karar vardır. Bu karara gore teşvik miktarı okulun senelik eğitim- öğretim tutarının %51‘ inden fazla olmamasıdır. Örneğin yıllığı 20 bin TL olan bir okula en fazla 10 bin 200 TL devlet teşviki verilebilir. Geriye kalan tutarı velinin ödemesi gerekmektedir.

Öğrencilerin Hususi Okullara Yerleştirilmeleri

Yerleştirme işlemi okulun ayırdığı kontenjanın %25‘ i kadar yerleştirme yapılır. Bu sınırdan daha oldukça öğrenci yerleştirilmesi yasal değildir. Temel liselerde 12. sınıfa kadar olanlar için destek amaçlı ayrılan kontenjanın %20’ si oranında destek, 12. sınıf öğrencileri için ise %40 oranında destek verilir. Kontenjanda yer kalması dahilinde okula kayıtlı olmayan öğrencilerin kayıtları yapılarak kendilerine teşvik verilir. Yalnız saptanca dolu ise yerleştirmeler saydığımız kriterlere uygun olarak yapılacaktır. İki tür puanlama yapılacaktır. Bunlardan biri kayıtlı olan öğrenciler için geçerli olacakken, diğeri puanlama okula kaydı olmayan ve dışarıdan olacak öğrenciler arasından seçilerek hazırlanacaktır. Saptanca üstünde ve belirlenen oran haricinde yerleştirme işleminin yapılması mümkün değildir.

Hususi okullar ise Ulusal Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi üstünden lüzumlu bilgileri kaydedecektir. Destek verilecek olan öğrenci sayısı, miktar benzer şekilde bilgilerin sisteme girilmesi gerekmektedir. Öğrenci almak istenmeyen sınıf düzeyi bilgisi hakkında ise herhangi bir data girilmemesine karar verilmiştir. Binada açılanacak olan ortaöğretim kontenjanın %75‘ inden fazla kayıt ve nakil kabul edilmesi mümkün değildir. Bundan dolayı hususi okulların kabul edeceği öğrenci oranının %75’ i geçmemesi gerekmektedir.

Öğrencilerin Özel Okullara Yerleştirilmeleri

Öğrencilerin Hususi Okullara Yerleştirilmeleri

Velilere düşen vazife ise e-okul üstündeki modülde girilmesi istenen bilgileri doğru bir halde doldurmalarıdır. Teşvik alabilmek adına yanlış data girilmesinin tespiti halinde yapılacak olan ödemeler durdurulur. Ek olarak bu veliler hakkında cezai yaptırımlar uygulanır. Öğrencilerin uluslar arası yarışmalarda elde etmiş olduğu başarılar var ise bunu kanıtlayan belgelerin de lüzumlu evraklar arasına konması gerekmektedir.

Teşvik Başvurularında İstenecek Belgeler

Ilk olarak ailenin gelir durumunun kanıtlanması gerekmektedir. Bu sebeple son 3 aya ilişik maaş bilgilerini gösteren maaş dökümü ya da maaş bordrosuna gerekseme vardır. (Mayıs- Haziran- Temmuz aylarının bordroları olmalıdır.) Gelir Beyan Taahhütü‘ nün ise teşvik yapılacak olan okulda doldurulması gerekmektedir. Gelir beyanında bulunmayanlar için ise Mal Müdürlüğü ve SGK’ dan lüzumlu evrakları almaları gerekmektedir. Şu demek oluyor ki herhangi bir gelir olmadığının kanıtlanması istenmektedir. İstenecek olan diğeri data ise eğitim gören kardeşlerdir. Kardeş sayıları ve etken öğrenim durumlarının belirtilmesi gerekir. Bilhassa ailede yükseköğrenim gören bir kardeşin olması halinde teşvik verilmesi olasılığı yüksek olacaktır. E- okul ya da ilgili üniversitelerin Öğrenci İşleri’ nden öğrenim belgelerinin temin edilmesi lazımdır. Öğrencinin daha ilkin katılmış olduğu bir yarışmada başarı göstermesi durumunda teşvik için bu da geçerli bir durum kabul edileceğinden bu belgelerin ibraz edilmesi ve başarı durumunun kanıtlanması istenecektir. Harp, vazife malulü ya da engelliler için ise lüzumlu belgelerin sunulması gerekir. Bu durumun geçerli ve teşekküllü kurumlardan alınan esenlik raporu ile kanıtlanması gerekmektedir.

Bu bilgiler ışığında teşvik verilirken dikkat edilecek 4 ölçek vardır;

 • Ailenin gelir durumu
 • Okuyan başka kardeş olup olmaması
 • Harp ve vazife malullüğü
 • Başarı belgesidir.

Öğrencilerin teşvik için yapacakları okul tercihlerinde 15 hakları bulunmaktadır.

Teşvik Başvurularında İstenecek Belgeler

Teşvik Başvurularında İstenecek Belgeler

Gelir beyanı taahhüdünde;

 1. Bordroda anlatılan aylık gelir miktarı
 2. Taşınmazlar var ise ve bunlardan herhangi bir gelir elde ediliyorsa
 3. Ek olarak söz mevzusu başka herhangi bir gelir var ise bunlar da yazılacaktır. Beyanların doğru bir halde yapılması gerekmektedir.

Teşvik alamıyorsanız bu durumda bankaların öğrencilere verdiği eğitim kredilerini inceleyebilirsiniz. 18 yaşını doldurmayanların kredi başvurularını velileri yapabilmektedir.

Teşvik verilebilmesi için durum tespitinin yapılacağından söz ettik. Bunun için bir şekil hazırlanmıştır ve formda belirli kriterler yer verilmiştir. Tespit kriterlerin puanlanması neticesinde yapılacaktır. Alınan disiplin cezaları alınan puanı -100 oranında negatif etkilemektedir. Ulusal düzeyde alınan birincilik 70 puan, uluslar arası düzeyde alınan birincilik 50 puan ve il genelinde alınan başarı belgeleri 40 puan niteliğindedir. Ailenin aylık gelirinin 5 bin TL’ den azca olması ise 350 puan olarak ifade edilmektedir. Gelir oranı arttıkça verilen puan da azalmaktadır. Ailede eğitim gören iki çocuğun olması 80 puan değerindedir. Anne ve babanın sağ olmaması 100 puan değerindedir. Aile fertlerinden birinin engellilik oranlarının %50′ nin üstünde olması ise 50 puan değerindedir. Tüm bu bilgiler girilerek meydana getirilen hesaplama sonrasında öğrencinin teşvik başvurusunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmektedir.

2020 senesinde da devlet teşvikleri verilecek. Müracaat tarihlerini takip etmeyi dikkatsizlik etmeyin.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

ilginizi çekebilir

Paraf Esnaf Kart Başvurusu ve Avantajları

Paraf Esnaf Kart başvurusu ve avantajları.. Tüm sıkıntılı dönemlerinde esnaf ve KOBİ ‘lere desteğini gösteren …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir