Kredi Borcu Yapılandırma Yasası (GÜNCEL)

Biriken kredi ya da kredi kartı borçları için banka tarafınca sunulan alternatif yöntemlerden biri de borç yapılandırmasıdır. Kalan vade ve borç üstünden bir hesap yapılır. Herhangi bir sebepten dolayı borç ödemelerinin gecikmesi durumunda tüm borçlar tek bir başlık altında toplanır. Yalnız bu aşamada dikkat edilmesi gereksinim duyulan şey faiz oranları ve şartlardır. Yapılandırma ile ilgili son düzenleme 30510 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanmıştır. Detaylar haberimizde.

Borç Yapılandırması Nedir?

Borç ödemelerinin aksaması, tüm ödemelerin aynı tarihe gelmesi sebebi ile ödenmemesi, kredi borcunun ödeme tarihinin unutulması ya da hesap kesimlerinin doğru yapılmaması benzer halde nedenlerden dolayı yaşanmış olan her türlü problem için bankalar borç yapılandırmasına gitmektedir. Bu nedenlerden dolayı her türlü borcunuz hesaplanarak tek çatı altında toplanmaktadır. İşte bu işleme borç yapılandırması denilmektedir. Borç ödemesi yapılamadığı durumlarda bankalar müşterilerine kolaylık sağlamak ve borçların daha tertipli bir hal alması için bu yöntemi sunmaktadır. Borç yapılandırması yapmak için ilk olarak borcunuzun olduğu banka ile görüşerek şartlar hakkında informasyon almanız gerekiyor. Kredi borçlanmalarında ödediğiniz meblağ toplam meblağ üstünden çıkarılır. Ek olarak kaç taksit ödediyseniz bu da vadede belirleyici olmaktadır. Konut alımlarınız için 240 ay vadeli konut kredisi kullanmak ister misiniz?

Borç Yapılandırması Nedir?

Borç Yapılandırması Nedir?

Vade ve kalan borç üstünden tekrardan bir hesaplama yapılarak ödeme planı sunulur. Borç yapılandırmasını kredi çektiğiniz bankada yapmak zorunda değilsiniz. Değişik bir banka görevlisi ile görüşerek size sunacakları faiz oranları hakkına informasyon alabilirsiniz. Yapılandırmada dikkat edilecek nokta kesinlikle faizdir. Size en uygun faiz oranını sunan bankada işlem yapmanız daha karlı çıkmanıza sebep olacaktır. Ek olarak vade oranları da bu mevzuda belirleyici olmaktadır. Ödemelerin tertipli yapılmaması ise kredi notunuzun düşmesine sebep olur. Bu sebeple karar aşamanızda imkanları en uygun olan finansal kuruluşu tercih etmelisiniz. Banka tarafınca faiz oranının düşmesi benzer halde bir durum söz mevzusu olursa, bu durumda tekrardan yapılandırmaya gidilerek yeni faiz oranı baz alınabilir.

Kredi Vadelerine Düzenleme Getirildi!

Geçtiğimiz yıllarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu‘ nun sonucu gerekseme kredilerinde vadeler 60 aya yükseltilmişti. Bunun sebebi ise bireysel tüketici kredilerinin daha fazlaca kullanılıyor olması ve banka müşterilerinin ödemede güçlük yaşamasıydı. Finansal kuruluşların vakaya kar elde etmek için yaklaşmaları, ek olarak kredi çeken kişilerin de bütçelerini bu yönde iyi ayarlayamaması da belirleyici sebeplerdendir. Bireysel tüketici kredisi ya da gerekseme kredisi türünde bankaların verdiği pek fazlaca kredi bulunmaktadır. Eşya alımları, teknolojik ürün alımları, dinlence giderleri, evlilik ödemeleri benzer halde harcamalar için kredi verilmektedir. Konut alımlarında ipotekli olarak kredi verilmesinden ise 10 ay vadeli ipotekli gerekseme kredisi alınabiliyordu. 1/11/2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya çıkan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik dahilinde 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile tüm gerekseme kredilerinin vadesi 48 aya çekilmişti. İşte bu madde 30510 sayılı Resmi Gazetede piyasaya çıkan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişmiştir. 

Yeni düzenleme ile;

 • Finansal kiralama usulü ile konutların kiralanması için verilecek olan krediler
 • Her türlü gayrimenkul alımı için kullanılacak olan krediler
 • Hizmet alımları karşılığında verilen krediler
 • Kamuya olan borçların ödenmesi için kullandırılacak olan krediler
 • Eğitim öğretim amaçlı krediler haricinde olan tüm tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt ipoteği ile kullandırılacak olan ya da taşıt alımları için verilecek olan kredilerin vadesi 48 ayı, tablet, cep telefonu, bilgisayar benzer halde elektronik cihazların alımları için kullandırılacak olan kredinin vade miktarı 6 ayı geçemeyecektir. Kredilerin yapılandırılması durumunda da gene aynı madde uygulanacaktır. Bu düzenleme ile gerekseme kredilerinin vade miktarı 60 aya çıkarılmıştır.
Kredi Vadelerine Düzenleme Getirildi!

Kredi Vadelerine Düzenleme Getirildi!

Borç Yapılandırmasına İlişkin Düzenleme

Bu düzenleme ile birlikte söz mevzusu yönetmeliğe yeni bir madde daha eklenmiştir. 15 Ağustos 2018 tarihinden ilkin müşterilere sunulan bireysel tüketici kredilerinin borç kalanları, borçlunun bankaya talep iletmesi halinde yapılandırılabilecektir. Ek olarak bu yapılandırma süresi 48 ay ile sınırlandırılacaktır. Doğrusu söz mevzusu tarihten itibaren mevcut borçlarınız için herhangi bir bankaya giderek borç yapılandırması yapmak istediğinizi söylediğinizde 4 yıl vadeli olarak düzenleme yapılacaktır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereksinim duyulan değişik bir husus vardır. Yapılandırma sonrası borç ödemesi yapılabilmesi için tüketici gene kredi talep ederse bu durumda kredisinin vadesi gene 36 ay olacak ve sınır banka tarafınca aşılamayacaktır.

Borç Yapılandırması İçin Aranacak Şartlar

Yeni düzenleme ile birlikte borç yapılandırılması bazı şartlara bağlanmıştır. Borç yapılandırması talep eden tüketicilerin taleplerinin kabul edilebilmesi için borcu geri ödeyebilme durumunun pozitif yönde olması şartı aranacaktır. Bu aşamada belirleyici olan etkenler Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenecektir. Banka borcunu ödeyemeyen şahsın yapılandırma kullanarak da gene borcu ödeyemeyeceği hakkında karara varırsa, talebi reddilecektir. Doğrusu yeni düzenleme ile birlikte borç yapılandırması işlemi borç ödeme kabiliyetinin olup olmamasına bağlanmıştır.

Kişinin borç ödeme kabiliyetine haiz olup olmadığına ilişkin kararın verilebilmesi için finansal durum tespiti yapılacaktır. Bu tespitte uygulanacak esaslar çerçeve anlaşmalar ile belirlenecek olup karar aşamasında ise kurulun görüşü dikkate alınacaktır. Eğer kurul tarafınca negatif karar verilirse kişi hiçbir surette kredi yapılandırması yapamayacaktır.

Ek olarak anlaşmalar dahilinde bazı önlemlerin alınması da söz mevzusu olabilecektir. Bu önlemler;

 • Diğeri bankalar ile birlikte görüşerek ortak kararlar ortaya konulabilir.
 • Borçlulara ödeme kolaylığı sağlamak adına ek kredilerin verilmesi söz mevzusu olabilir. Yukarıda belirttiğimiz benzer halde bu ek kredilerin vadesi 36 ayı aşamaz.
 • Anlaşmalar dahilinde verilecek olan kararlar neticesinde vade miktarlarında artırıma gidilebilir.
 • Faiz ve kar oranları benzer halde bankaların kredi vermek karşılığında tüketiciden alacağı her türlü alacaktan vazgeçmesi ya da bu oranlarda indirim yoluna gitmesi söz mevzusu olabilir.
 • Krediler yenilenebilir.
 • Ek olarak bankalar kar oranlarını, faiz oranlarını ve anapara miktarlarını bazı değerler karşılığında tasfiye edebilir.

Alınacak bakiyeler, tüm finansal kuruluşların fikirleri alınarak hazırlanacak anlaşmalar dahilinde ve anlaşmaların onaylandığı tarihten itibaren 2 yıl içinde tekrardan yapılandırılabilecektir. Bu sonucu verme yetkisi kurula ilişik olacaktır. Tekrardan yapılandırma şartları, tutarları alacaklı ile finansal kuruluş içinde belirlenecek olan çerçeve anlaşmalar ile belirlenecektir. Yapılandırma sonucu 2/3 çoğunluk ile alınmış ise yapılandırma mecburi bir kalite kazanacaktır. Cep telefonu kredisi almak ister misiniz?

kredi-vadelerine-düzenleme

Yapılandırma halletmeye karar verecek olan kurul kişinin maddi durumunu inceleyecektir.

Çerçeve Anlaşmaları

Yapılandırma sonucu çerçeve anlaşmalarda yer edinen usul ve esaslara gore belirlenecektir. Bu anlaşmalarda tekrardan yapılandırma ile ilgili tüm şartlar, borçlunun özellikleri, anlaşmaya aykırı olabilecek mahiyette olan durumlar, imzalanacak olan sözleşmelerin kapsamları ve antak kalma yapılması dahilinde taraflara yüklenecek olan sorumluluklar yer verilmiştir. Uyuşmazlıklar için yargıcı kurulu kurulmuştur. Oylama usulü ile karar verilir. Alacaklı ile borçlu içinde imzalanacak olan sözleşmeler dahilinde çerçeve anlaşmalar yürürlüğe girebilmektedir. Sözleşmelerin geçerlilik zamanı çerçeve anlaşmaların kurul tarafınca onaylanmasından itibaren adım atar ve 2 yıl süresince geçerli olur. Anlaşmalar haricinde güncel oranları haricinde herhangi bir faiz indirimi yapılması söz mevzusu olmaz. Sözleşme fesihleri bu anlaşmalara gore yapılacaktır. Anlaşmaların gizli saklı saklı kalması gerekir ve herhangi bir informasyon sızdırması durumu yaşanmamalıdır.

Aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete’ de Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte de değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklere gore Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 sistemini uygulama eden bankalar yapılandırması tekrardan meydana getirilen alacaklar için 3 ay seyretme süresi takip edeni yaparlar. Bu süre dahilinde tekrardan yapılandırma işlemi yapılabilecektir. Birinci grup haricinde olanlar ise kredi borçlarını ödeyecek düzeyde iseler sözleşme şartlarında bir değişiklik yapılması benzer halde mevzular yapılandırma dahilinde değerlendirilmeyecektir. Bu kişiler 1. grupta izlenecektir. Ek olarak tekrardan yapılandırmada uygulanacak vade oranları da aynı olacaktır. Daha ilkin 48 ay olan vade miktarı yeni düzenleme ile birlikte ilave kredilerde 36 ay oldu. Bu kapsamda vade ve taksit miktarlarına sınır gelmiş oldu. Krediler de kolayca yapılandırılabilecek.

Bu kapsamda 60 aya varan vadeler ile borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. Bankaların faiz oranlarına dikkat ediniz ve size en uygun şartları sunan banka ile sözleşmenizi imzalayınız. Ek olarak 60 ay vade ile borcunuzu kapatmak için ek kredi kullanabilir ve bu imkandan faydalanabilirsiniz. Yapılandırma işlemi 2020 senesinde da devam edecektir. Uygun faiz oranları sunan bankalar ile görüşünüz.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

ilginizi çekebilir

Evde Bakım Maaşı Şartları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir