Kredi Borcu Olan Biri Kefil Olabilir Mi?

Kredi Borcu Nedir?

Bankalar kuruluş itibari ile fon dağıtarak faiz uygulaması ile kar elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu noktada hem kendileri bir gelir sağlamakta hem de paraya ihtiyacı olanlar için kredi imkanı sunmaktadır. Bireyler bankalara başvurarak çeşitli ihtiyaçlara göre bankalardan kredi kullanmaktadır. Kullanılan krediler karşılığında bir borç yükümlülüğüne girilir. Parayı istediğiniz zaman çekerek kullanabilirsiniz. Genellikle ödemeleri ilerideki  aydan itibaren başlamaktadır. Geldiği tarihte ödemeleri yapmanız gerekecektir. Bu şekilde kredi borcunuz mevcut olmaktadır. İnsanlar sadece borçları için kredi çekmezler. Almak istedikleri yüksek fiyattaki eşyalar için de kredi kullanmak ister ve bunu taksitler halinde öderler. Bazı bankalar kredi verirken vereceği kredi için bireyde birkaç özellik ararlar. Belirli koşullar dahilinde kredi imkanı sunarlar . Bu koşullardan bir tanesi de kefildir. Kefil kredi kullanmak isteyen kişi ile bankaya gelerek bireyin kullandığı krediyi zamanında ödeyeceği ve ödememesi durumunda borcu kendisini üstleneceğini bildiren kişidir. Bakıldığı zaman büyük bir rolü bulunmaktadır. Kefil olabilmek için de banka kişide belirli şartlar aramaktadır. Herkes kefil olamamaktadır. Bu noktada akla gelen sorulardan bir tanesi kredi borcu olan biri kefil olabilir mi olacaktır.

Kredi Borcu Olan Biri Kefil Olabilir Mi

Kefil olmak sadece kağıt üzerinde kefillik adına atılmış olan bir imzadan ibaret değildir. Aynı zamanda krediyi alan kişinin borcuna da ortak olunmuş olunur. Kredi sahibi borcu ödeyememesi durumunda borç kefilin üzerine kalacaktır. Bu durumda banka ödemeyi kefilden alması gerekir. Bankadan kullanmış olduğunuz krediler sonucunda oluşan ödeme düzeniniz sonucunda bir siciliniz çıkar . Kredi kullanımında bu sicilin kötü ya da temiz olması büyük önem arz etmektedir. Eğer ödemelerinizi düzenli yapıyorsanız banka hem limitinizi arttıracak hem de kredi notunuzu arttıracaktır ve pozitif yönlü oluşturacaktır. Fakat ödemelerinizi aksatmış ve geciktirmişseniz kredi notunuz düşecektir. Bu durmda kefil olmanız da mümkün değildir. Sicilinizin bozuk olması  kredi kullanacak kişiye kefil olmanızı da engellemektedir. Kefiller zaten genellikle kredi notu düşük olan kişiler için istenmektedir. Banka bir nevi tedbir amaçlı bu durumu yönetmektedir. Bu doğrultuda kredi notu düşük olan birisi için kredi borcu olup notu düşük olan bir bireyi kefil olarak tercih etmeyecek ve reddedecektir. Özellikle yüksek bir meblağ ile kredi kullanmak istiyorsanız bazı bankalar yine kendisini garanti altına almak adına kefil talebinde bulunabilir. Bankanın gözünde kefil de imzasını attıktan sonra krediyi alan kişi ile aynı niteliğe sahiptir. Kredi sahibine nasıl davranılıyor ise kefile de aynı şekilde davranılır. Bu noktada kredi borcu olan biri kefil olabilir mi sorusuna vereceğimiz cevap, belirli koşullar altında evet olacaktır. Bu koşulların ilki biraz önce de bahsettiğiniz üzere kredi notudur. İkincisi ise kefil olacak kişinin kredi borcunu üstlenecek bir gelirinin olmasıdır. Krediyi ödeyecek bir geliri yok ise ve borcu gelirinden fazla ise banka bu kişinin kefilliğini kesinlikle kabul etmeyecektir. Kişinin kredi borcunu ödeyememesi durumunda kefil de ödeyemez ise kredi batık kredi olacak ve bankanın ödenmeyenleri arasına girecektir. Bu durum bankanın zararına olacaktır. Ödenmeyen krediler bankanın elinde patlamaktadır. Banka topladığı fonları kullandırarak kar elde ettiğinden dolayı yüksek bir sermaye ile oluşan kuruluşlar değildir. Krediler ile faiz elde edildiğinden dolayı , kullandırılan kredinin ödemesinin yapılmaması durumunda banka kar edemez duruma gelecek hatta zarar boyutlarına bile ulaşabilecektir. Kredinizi doğru kullandığınız takdirde kredi notunuz düşmeyecek , hem sağlıklı bir şekilde kredi kullanabilecek hem de başka biri adına kefillik vasfına sahip olabileceksiniz.

 

ilginizi çekebilir

7 Yıl Vadeli Hayvan Kredisi 2 Sene Geri Ödemesiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir