Kırsal Dezavantajlı İllere Yüzde 70-100 Hibe 2020 Desteği

Ziraat ve Orman Bakanlığı bir ilke daha imza attı. Vatanımızda dezavantajlı olan 6 ilde başlatılacak olan proje kapsamında yurttaşlarımıza yüzde 70 ile yüzde 100 oranlarında affetme desteği verilecektir. Ziraat ve hayvancılık faaliyetleri ile uğraşan yurttaşlarımızın yanı sıra, 40 yaşın altındaki, Toros dağlarındaki ve belirtilen 6 ilde, ilçe ve köylerinde ikamet eden yurttaşlarımıza yönelik olarak geri ödemesiz affetme  verilecektir. İçeriğimzden proje detaylarına ulaşabilirsiniz.

Kırsal Dezavantajlı İllere Destek Verilecek

2020 senesinde Ziraat ve Orman Bakanlığı ile Kredi Garanti Fonu içinde meydana getirilen bir protokol gereği ziraat ve hayvancılık faaliyetlere ile uğraşanlara destek sunar verilecektir. Bu destek tutarları mevzulara bakılırsa değişiklik göstermektedir. Ziraat ve Orman Bakanlığı affetme ve destekleme ödemeleri mevzusunda oldukça duyarlı davranmaktadır. Bu durumun sebebi ise ülkemizin tarımsal anlamda dışa bağımlı olmasından kurtulması olarak gösterilebilir.

Ülkemiz şu an itibari ile dışa bağımlı bir ülke konumunda olmaktadır. Bu dışa bağımlılığın azalması kalkınma bakımından önemli gelişmeler kaydetmemize sebep olacaktır. Iyi mi ki silahlarını üreten ülkeler diğeri ülkelere meydan okuyor ve güç mücadelesinde bulunuyorsa, tarımsal anlamda da durum bu şekilde işlemektedir. Temel besin maddelerini dahi ithal olarak dışarıdan alan ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkelerden bir tanesi de ne yazık ki Türkiye’dir.

Kırsal Dezavantajlı İllere Destek Verilecek 

Kırsal Dezavantajlı İllere Destek Verilecek

Bakanlık tarafınca bilhassa tarımsal ve hayvansal mevzularda dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması amacı ile çeşitli projeler başlatılmıştır. Geçtiğimiz yıl kırmızı et üretimine yönelik olarak çeşitli destek sunar sağlanmaktaydı ve et tutarları düşürülmüştü. Ek olarak çiftçilerimize gene bakanlık tarafınca başlatılan projeler dahilinde affetme ve destekleme ödemeleri yapılmaktadır. İşte 2020 senesinde bu projelere bir yenisi daha eklendi. Kredi Güvence Fonu ile meydana getirilen iş birliği sonucunda 300 bin TL’lik kredi hacminin oluşması hedeflenmektedir.

Belirlenen 6 ilin dezavatanjlı bölgeleri olan yüksek kesimler ve kırsalda hayatlarını idame ettirmeye çalışan yurttaşlarımıza yönelik olarak affetme desteği sağlanacaktır. Verilecek olan bu destek sunar ile birlikte bu bölgelerin de avantajlı hale gelmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Ek olarak proje kapsamında yalnız aileler değil, küçük ölçekli işletmeler ve birlikler de bulunmaktadır. Proje iki aşamadan oluşmakta olup ilk aşaması ile ilgili detaylar duyuru edilmiştir. 100 Bin TL. Faizsiz Ziraat ve Hayvancılık Kredisi alabilir ve işletmelerinizi kurabilirsiniz.

Kırsal Dezavantajlı İller Sıralaması

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Projesi kapsamında ilk etapta destek verilecek olan 6 il bulunmaktadır. Bu illerin 45 ilçesinde  ve 2 bin 162 köyünde proje uygulanacaktır. İkinci etabında ise destek verilecek olan iller farklılık gösterecektir. Bu anlamda başlatılan proje kapsamında yurttaşlarımıza 2020 ve 2026 yıllarında proje devam edecektir. Dar gelirli ve alternatif gelire haiz olan aileler verilecek olan bu hibeler ile rahat bir nefes alırken ülkenin tarımsal anlamda gelişmesine de katkıda bulunulacaktır.

Proje kapsamında ilk aşamada destek verilecek olan iller aşağıdaki gibidir;

Kırsal Dezavantajlı İllere Destek Verilecek 

Kırsal Dezavantajlı İllere Destek Verilecek

 • Adana 
 • Mersin 
 • Osmaniye 
 • Kastamonu 
 • Sinop
 • Bartın illeri ve bu illere bağlı 45 ilçeye affetme verilecektir.

2026 yılına kadar devam edecek olan projenin ikinci aşamasında ise; 

Projeden Kimler Yararlanabilecek?

Projeden yararlanmak için aşağıdaki şartlara haiz olunması gerekiyor.

 1. Ziraat ve hayvancılık faaliyetleri ile uğraşan çiftçilerimiz 
 2. 40 yaş altı çiftçilerimiz 
 3. Kooperatifler, birlikler ve kobiler 
 4. Kamu yatırımları 
 5. Toros dağlarında hayvancılık faaliyetleri ile uğraşan çiftçilerimiz 
 6. Bahsi geçen 6 ilde, ilçe ve köylerinde ikamet edenler projeden yararlanabilecektir.

Kırsal Dezavantajlı Alan Affetme Mevzuları

Proje kapsamında verilecek hibelerin mevzuları de destek oranları aşağıdaki şeklinde olacaktır;

? Bitkisel ve hayvansal üretim icra eden çiftçilerimize : %70

? 40 yaş altında olan çiftçilerimizin yatırımlarına: %70 – %100

?‍♀️ Birleşke, birlik ve kobilerin ekonomik yatırımları ve alt yapı çalışmalarına: %75

? Basınçlı sulama sistemleri, küçük ölçekli meyve halleri, mera ve pazar yolları, hayvan içme suyu yapıları, mezbaha vb. kamu yatırımlarına : %100 

? Sıkıntılı coğrafi koşullara rağmen Toros dağlarında hayvancılık faaliyetlerinde bulunan göçerlere de: %100 oranında destek verilecektir.

Affetme Başvuruları Nereye Yapılacak?

Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca verilen affetme ve destekleme ödemeleri için başvurular çiftçilerimizin bağlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerine yapılmalıdır. Bakan Pakdemirli tarafınca projenin açılış töreninde meydana getirilen açıklamalara bakılırsa ilk aşamada çiftçilerimize 52,5 milyon euro destek verilecektir. Proje 2026 yılına kadar devam edecektir. Projenin ikinci aşamasının da tamamlanması ile birlikte yurttaşlarımıza verilen hibelerin tutarları 98 milyon euroya ulaştırılacaktır. 

Bakan tarafınca meydana getirilen açıklama neticesinde 30 bin kırsal aileye ulaşılmasının hedeflendiği ifade edilmiştir. Bakanlık ile Kredi Güvence Fonu içinde meydana getirilen iş birliği ile çiftçilerimize affetme verilmektedir. Ek olarak çiftçilerimiz işletme oluşturmak ve mevcud işletmelerini modernize etmek amacı ile kimi zaman finansmana gereksinim duymaktadır. Bankalar ve finansal kuruluşlar tarafınca çiftçilerimize affetme verilebilmesi için güvence sunulması gerekiyor. Kredi Güvence Fonu ile meydana getirilen iş birliği neticesinde artık çiftçilerimizin de kredi alabilmek için güvence göstermelerine gerek kalmayacaktır. Böylece 300 milyarlık kredi hacmi oluşturulmuş olacaktır. Kenevir Üretimine İzin Verilen İller listesini inceleyebilir ve izin almak dahilinde kenevir yapım edebilirsiniz.

Hibe Başvuruları Nereye Yapılacak? 

Affetme Başvuruları Nereye Yapılacak?

Müracaat Evrakları

Ziraat ve Orman il ve ilçe müdürlüklerine gidilerek yapılacak olan müracaat neticesinde sizden talep edilecek olan evraklar aşağıdaki gibidir. Müdürlük tarafınca ek evrak talep edilmesi söz mevzusu olacaktır.

 1. T.C. kimlik belgesi
 2. Ziraatçi kayıt belgesi
 3. İşletmeye ilişik belgeler
 4. Ziraat yapılacak olan arazilere ilişik tapular gerekmektedir. Bunların yanı sıra bir dilekçe de yazmanız gerekiyor.

Kısal Kalkınma Hibesi Müracaat Dilekçesi Örneği

…………………………. İL/İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                        ……./……../………

İlgili bakanlık tarafınca başlatılan Kırsal Dezavantajlı Alan Projesi kapsamında verilen hibelerden yararlanmak isterim. ………………. ili, …………….. ilçesi ve ………………… köyünde ikamet etmekteyim. Evraklarım ektedir. ……………………. faaliyeti ile uğraşmaktayım.

Gereğini arz ederim.

İmza

Ad Soyad

Proje Detayları

Vatanımızda tarımsal alanda etkinlik gösteren kesimin yaş averajı 50′ nin üstünde yer almıştır. Ziraat ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafınca meydana getirilen açıklama neticesinde bu ortalamanın 20’li yaşlara çekilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu amaçla başlatılan proje kapsamında 45 ilçe ve 2 bin 162 köy bulunmaktadır. Kredi Güvence Fonuyla daha evvelden de meydana getirilen emekler bulunmaktadır. Bu emekler dahilinde çiftçilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile affetme verilmektedir. Başlatılan proje kredi güvence fonu ile başlatılan 11. proje olmaktadır.

Proje ile 30 bin haneye ulaşılması hedeflenmektedir. Proje tamamlandıktan sonrasında yurttaşlarımıza verilecek olan affetme tutarı 98 milyon euroya ulaştırılacaktır. Zor coğrafi koşullarda yurttaşlarımız ziraat ve hayvancılık faaliyetleri yaparak geçimlerini sağlamaktadır. Bu çiftçilerimizin faaliyetlerinin hızlandırılması ve hayatlarının kolaylaştırılması, ülke üretimine katılmaları amacı ile destek verilecektir.

Proje Detayları 

Proje Detayları

Bilhassa yükselen yaş averajının düşürülmesi amacı ile 40 yaşın altındaki çiftçilerimizin ve kadınlarımızın affetme desteklerine başvurmaları gerekiyor. Kendilerine verilecek olan destek oranları yüzde 70 ile yüzde 100 oranlarında olacaktır. Şu demek oluyor ki sözgelişi bir büyükbaş işletmesi kurmuş ve 100 bin TL yatırım yapılmış ise, müracaat yapılması durumunda çiftçimiz 70 bin TL affetme desteği alacak ve 30 bin TL’ yi kendisi yatırmış olacaktır. Bir tek gene bakanlık tarafınca karar verilmesi dahilinde yatırım tutarı olan 100 bin TL’ nin karşılanması şeklinde bir durum da söz mevzusu olabilir.

Sıkıntılı coğrafi koşullarda hayvancılık faaliyetleri ile geçimlerini elde eden göçerlerin de yapacakları yatırımlar için destek verilecektir. Kendilerinin yapacakları yatırımlar bakanlık tarafınca yüzde 100 oranında desteklenecektir. Kobilerin, birlikler ya da kooperatiflerin alt yapı yatırımları için de gene 100 bin TL’ lik yatırım yapıldıysa 75 bin TL’si bakanlık tarafınca karşılanacaktır. Çiftçi Kredisi Veren 5 Banka ve Şartlarını inceleyerek bu bankalardan tarımsal faaliyetleriniz için kredi alabilirsiniz.

Siz de Osmaniye, Mersin, Bartın, Sinop ve Kastamonu illerinde ikamet ediyorsanız bakanlık tarafınca verilecek olan affetme desteklerinden yararlanabilir ve dezavantajlı durumunuzu avantaja çevirerek tarımsal faaliyetleriniz ile uğraşmaya devam edebilirsiniz.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

ilginizi çekebilir

Cafe Dekorasyon Örnekleri ve Fiyatları (MÜTHİŞ DİZAYN)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir