Kenevir Üretimine İzin Verilen İller (Ekim Serbest Olan Yerler)

Kenevir yetiştiriciliği dünya genelinde yapılmaktadır. Karlı işlerden bir tanesi olmakla birlikte endüstriyel kenevir üretimi de oldukça yaygındır. Kenevirin bir tek uyuşturucu yapımında kullanıldığı bilinse de, kağıt üretiminde de kullanılmaktadır. Pek oldukça ülkede sanayi keneviri yetiştiriciliği yapılmakta ve kenevir satın alan firmalar bulunmaktadır. Devletimizde kenevir yetiştiriciliği be kontrolü hakkında yönetmelik ile kenevir üretimine bazı sınırlamalar getirilmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınca meydana getirilen açıklamaya gore toplamda 19 ilde kenevir üretimi yasallaşmıştır. İşte bu iller..

Kenevir Yetiştiriciliği Karlı mıdır?

Kenevir yetiştiriciliği oldukça zor ve meşakkatli bir iştir. Karlı bir iş bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bir tek teknik detayları bilmeden üretime adım atmak risk arz edebilir. Daha evvel kenevir üretiminde deneyiminiz var ise bu işten kısa süre içinde kar elde edebilirsiniz. Fakat herhangi bir bilginiz yoksa zorlanırsınız. Bu sebeple işin teknik detaylarını öğrenmeniz gerekmektedir. Kenevir satışı alengirlidir. Fazlaca kazanmayı hayal ederken ansızın elinizdeki her şeyden olabilirsiniz. Kenevir bakım gerektiren bir bitkidir. Uygun koşulların sağlanmaması durumunda üretimden verim almak mümkün olmayacaktır.

Kenevir Yetiştiriciliği Karlı mıdır?

Kenevir Yetiştiriciliği Karlı mıdır?

Üretim esnasında kenevirde küflenme problemi meydana gelebilir. Kenevir satın alan firmalar ürünü bazı testlere naturel olarak tutarlar. Endüstriyel üretim aşamalarına dikkat edilmemesi durumunda meydana getirilen bu testlerden ürettiğiniz ürün geçmeyebilir. Kenevir bitkisinin tohumu da kendisi de oldukça pahalıdır. Üreticiler tarafınca dekar başına 650 ila 700 TL civarında kar elde edilebileceği söyleniyor. 10 dekar ekilmesi durumunda 6500-7000 TL içinde karınız olacaktır.

Devletimizde 1 dekar araziden 100 kilogram kenevir lifi elde edilmektedir. Lif 15 TL civarında satılmaktadır.  Endüstriyel yetiştiricilik tohum üretimi için yapılmaktadır. 1 dekardan ise 50 ila 60 kilogram arasına tohum elde edilmektedir. Tohumun kilogramı 30 TL‘ den satılmaktadır. Kenevir yetiştiriciliği hakkında detaylı data alabilir, çiftçiye oldukça para kazandıran mahsulleri de inceleyebilirsiniz. Yetiştiriciliğini yapmak istediğiniz karlı ürünlere ulaşabilirsiniz.

Kenevirden Kağıt Iyi mi Yapılır?

Kenevir diyince aklımıza bir tek uyuşturucu geliyor. Bir tek kenevir pek oldukça ürünün üretiminde kullanılıyor. Bu ürünlerin başlangıcında ise kağıt geliyor. Otomobil sektöründen, ağaç işlemeye, ahşap üretiminden, vapur halatı yapımına, sigara kağıdından çay poşetine kadar pek oldukça ürünün üretimi bu nebat tarafınca yapılmaktadır. Bunların yanı sıra talaşından inşaat malzemeleri, ısı yalıtımı amacı ile yalıtım malzemeleri, banknot, yem, gıda ve kenevir yağı da üretilmektedir. Kenevir, kağıt ve selüloz sanayisi için bir ham madde niteliği taşımaktadır. Ağaçtan meydana getirilen kağıtların 100 yıl, kenevirden meydana getirilen kağıtların ise 10 milyon yıl dayandığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Dünyada bazı ülkeler kağıt sıkıntısı çekmektedir. Eriyen kağıt stokları için çözüm ise kenevir bitkisinde bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık bu mevzuya değinmişti. Geçmiş yıllarda vatanımızda afyon üretimi de yasaklanmıştı. Bu mevzuda baskıcı olan kişilerin aslına bakarsak kendi devletlerinde bu ürünleri ektiği bir gerçektir. Meydana getirilen açıklamada lüzumlu bakanlıklara yönerge verildiği ve oldukça yararlı alanlarda bu bitkinin kullanılacağına dikkat çekilmiştir. 

Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca 29842 sayılı Resmi Gazete‘ de Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Meydana getirilen düzenlemeler bu yönetmelik çerçevesindedir. Bu yönetmeliğin 5. maddesi kapsamında izinli olarak kenevir yetiştiriciliği yapılacak olan illerimiz aşağıdaki gibidir;

 1. Amasya
 2. Antalya
 3. Bartın 
 4. Burdur
 5. Çorum 
 6. İzmir 
 7. Karabük
 8. Kastamonu 
 9. Kayseri
 10. Kütahya 
 11. Malatya 
 12. Ordu 
 13. Rize
 14. Samsun
 15. Sinop
 16. Tokat 
 17. Uşak 
 18. Yozgat
 19. Zonguldak

Saydığımız 19 il merkezi ve ilçelerinde yasal olarak kenevir üretimine izin verilmiştir. Bu iller haricinde kalan il ve ilçe merkezlerinde kenevir üretimi yasaktır. Hangi amaca hizmet etmek için olursa olsun izinsiz üretim yapanların tespiti durumunda kanun gereği mevzu lüzumlu birimlere iletilecektir. Kolluk kuvvetleri ve kenevir yetiştiriciliği mevzusunda teknik bilgisi olan personel tarafınca bir rapor hazırlanacaktır. İzinsiz olarak yetiştirilen kenevirler sökülerek imha edilir. İzinli olarak ekim meydana getirilen bölgelerde ürünlerin hasadına 1 ay kalaya kadar denetim gerçekleştirilir. Bir tek bilimsel araştırma yapmak sureti ile bu iller haricinde gene Bakanlık tarafınca izinli olmak kaydı ile üretim yapılabilmektedir.

Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Üretim İzni Alabilmek İçin Lüzumlu Evraklar

Yasal olarak kenevir yetiştiriciliği için izin verilen illerde, üreticilerin üretim izni almaları gerekmektedir. İzin için aşağıdaki evraklar talep edilecektir;

Tohum, sap ve lif üretimi yapmak isteyen çiftçilerimizin müracaat merci üretimi yapacakları yere bağlı en büyük mülki amir olmaktadır.

 • Müracaat formu
 • Daha evvel ziraatçi tarafınca uyuşturucu imalatı, izinsiz kenevir üretimi, ticareti vb. suçların işlenmediği ve izinli üretim esnasında gene bu faaliyetlerde bulunmayacağına dair taahhüt belgesi
 • Ziraatçi Kayıt Belgesi (üretim yılı için güncel)
 • Nüfus kayıt örneği

Bilimsel araştırmalar için kenevir üretimi meydana getirecek olanların ise gene üretim yapacakları illerdeki en üst düzey yönetimsel amire;

 • Kurum yetkilisi tarafınca yazılı olarak müracaat etmesi
 • Proje için bir doküman hazırlanması
 • Üretim yapılacak yere ilişkin arazi bilgileri
 • Proje ekibinde yer alanların nüfus kayıt örnekleri
 • Taahhütname ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Üretim İzni Alabilmek İçin Gerekli Evraklar

Üretim İzni Alabilmek İçin Lüzumlu Evraklar

Kenevir Yetiştiriciliğinde Dikkat Edilmesi Gereksinim duyulan Hususlar

Kenevir üretimini bilimsel amaçlı meydana getirecek olan görevlilerin ya da izinli olarak üretim meydana getirecek olan çiftçilerin dikkat etmesi gereksinim duyulan maddeler aşağıdaki gibidir;

 • İzin belgesi alındıktan sonrasında ekipte bulunan görevlilerin ve çiftçilerin sözleşmeye uygun olarak hareket etmeleri gerekmektedir.
 • Amaca aykırı davrananlar için tedbir alınacaktır.
 • Kamu görevlileri hasat periyodu yaklaşana kadar yerinde araştırma yapacaklardır. Bu sebeple görevlerini ifa etmeleri için kendilerine destek olunmalıdır.
 • Hasat sonrası da dikkat edilmesi gereksinim duyulan noktalar bulunmaktadır. Kenevir maddesinden arta kalan çiçek, yan dal şeklinde bölümlerin imha edilmesi gerekmektedir.
 • Meydana getirilen işlemlerin İl ve İlçe Müdürlüklerine bildirilmesi gerekiyor.
 • Eğer üretim sonunda tohum elde ettiyseniz bu tohumları çinlendirme amacı ile kanunlara aykırı olmamak kaydı ile kullanabilirsiniz.

Yetiştiricilik İzni Iyi mi Alınır?

Ilk olarak yukarıdaki evraklar ile müracaat etmeniz gerekiyor. Meydana getirilen başvurular kayıt altına alındıktan sonrasında değerlendirilecektir. Kurum tarafınca başvuruda bulunan şahısların suçsuz olduklarının kanıtlama edilmesi amacı ile Cumhuriyet Başsavcılığından data talep edilmektedir. Ondan sonrasında arazi denetim raporu hazırlanmış olur. Yetiştiricilik yapılacak olan alanın coğrafi ve topoğrafik koşulları da dikkate alınır. Yerinde araştırma yapılacağı için arazi yapısı da oldukça önemlidir.

Yetiştiricilik İzni Nasıl Alınır?

Yetiştiricilik İzni Iyi mi Alınır?

Meydana getirilen müracaatları İl/ilçe Ziraat ve Orman Müdürlükleri denetim eder. En büyük yönetimsel mülki amir tarafınca bir yetiştiricilik izni belgesi düzenlenir. Alınan izin süresi projelere gore değişmektedir. Bilimsel araştırmalar için alınacak izinler 3 yıl süre ile geçerli olurken, çiftçilerin aldıkları izinler (tohum, sap ve lif üretimi) 1 yıl geçerli olmaktadır. Meydana getirilen müracaatların müdürlük tarafınca 1 ay sonrasında sonuçlandırılması gerekmektedir. Bir tek aksi bir durum olması durumunda bu süre 3 aya kadar uzatılabilir.

Başvurusu reddedilen çiftçilerimize sonuçlar gerekçeleri ile iletilir. Ziraatçi itiraz etmek istiyorsa 5 iş günü içinde bir üst makama itiraz dilekçesini yazabilir. Başvurusu kabul edilenler için düzenlenen yetiştirici izin belgesinin bir nüshası ve üretim yapılacak olan arazinin krokisi kolluk kuvvetlerine teslim edilir. Yetiştiricilik yapanlar tarafınca kanunlara aykırı hareket edilmesi durumunda yetiştiricilik izin belgeleri iptal edilmektedir.

Ziraat ve Orman Bakanı yeni yılda çiftçilere müjdelerini iletirken kenevir üretimine de izin verileceğinin altını çizmişti. 2017 yılına kadar en fazla kenevir üretimi Samsun’ un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl ise 59 dekar kenevir tohumu, 54 dekar lif üretimi yapılmış oldu. Toplamda 29 üretici 113 dekar araziyi ekti ve 1 ton tohum elde edilirken, üretilen lif miktarı 9 tonu buldu. Kenevir üretimi yapmak isteyen çiftçilerimizin müracaat evrakları ile birlikte bağlı bulundukları il ya da ilçenin en üst düzey yönetimsel amirine giderek başvurularını yapmaları gerekiyor.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

ilginizi çekebilir

Konut Kredisi Yapılandırma Müjdesi Geldi – Son Dakika

Daha ilkin yüksek faiz oranları ile konut kredisi kullanmış oldukca sayıda vatandaşın heyecanla beklediği Konut …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir