İŞKUR Engelli Hibe Desteği 2020 Yılında Verilecek!

İş oluşturmak isteyen bir fazlaca genç girişimci yada bir fazlaca vatandaşımız için devlet tarafınca düzenlenmiş olan affetme krediler ve teşvikler bulunmaktadır. Bu destek sunar yardımıyla bir fazlaca vatandaşımızın istihdam problemi çözülmüş ve bununla beraber ülke içinde para döngüsünün yaşanması sağlanmıştır. Devlet tarafınca düzenlenmiş olan bir fazlaca proje hayata geçirilmiş ve bir fazlaca sıkıntının önü açılmıştır. Geçmiş olduğumuz yıllarda planlanmış olan ve gündeme getirilen bir diğeri proje ise engellilerimiz için oluşturulmuş olan projedir. Bu proje ise iş oluşturmak isteyen engelli vatandaşlarımızı yakından ilgilendirmektedir. İş kur engelli affetme desteği 2020 senesinde verilecek denildi ve bu proje tekrardan gündeme getirilerek masaya yatırıldı ve hayata geçirildi. Bu proje yardımıyla fazlaca sayıda engelli vatandaşımız özgürlüklerine kavuşacak ve maddi anlamda kendilerini daha güçlü hissederek adımlarını daha sağlam atacaklardır. Herhangi bir iş yerinde çalışmayan ve geliri olmayan işsizler İş- Kur’a müracaat yaparak proje karşılığında devlet desteğinden yararlanabilecek. İşkur Gov Tr internet sayfasında yer kabul eden habere nazaran destek proje rehberinde belirtilen şartları taşıyanlara verilecek.

Engellilere İşkur Affetme Kredisi Iyi mi Alınır?

Engellilere İşkur tarafınca verilecek olan 50 bin lira iş yeri açma desteği 2020 yılının en fazlaca ses getiren desteği olacaktır. İş kur işverenler ile iş arayan işsizler içinde aracılık etmek amacıyla istihdam elde eden bir kuruluştur. Vatanımızda iş yeri açma desteği olarak affetme veren kurum her insanoğlunun bilmiş olduğu benzer şekilde Kosgeb kurumudur. İş kur da iş yeri açma desteği olarak eski hükümlü ve engelli yurttaşlarımıza proje karşılığında projenin tamamlanması için geri ödemesiz olarak ve karşılıksız olarak affetme desteği verecektir.

Kendi işini oluşturmak isteyen engelli ve eski hükümlü işi olmayan yurttaşlarımızın istihdam edilmesi amacıyla  İş kur mesleki eğitim kursları düzenler ve düzenlenen bu kurslar ile engelli ve eski hükümlü yurttaşlarımızın meslek sahibi olmalarını sağlar. Meslek edindirme amacıyla proje kapsamında oluşturulan kurslara katılım sağlayacak olanlara günlük 20 TL katılım ücret verilmektedir. Meslek edindirme amacıyla verilen eğitimler sonunda hem bir meslek sahibi olunması amaçlanmıştır bunun yanında günlük 20 lira da katılım tutarı verilmektedir. Bu kursalara müracaat yapmak isteyenler https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx linkinden müracaat formunu eksiksiz olarak doldurup müracaat yapabilirler. Bu kurslara katılım sağlamak isteyenler 18 ila 70 yaş içinde olmalı, meslek danışmanından kurs için onay almalı ve Türk vatandaşı olma şartını sağlamalıdır.

İşkur Girişimcilik Kursları

Girişimci yurttaşlarımıza geri ödemesiz affetme ve faizsiz kredi desteği veren kurum bilinmiş olduğu suretiyle Kosgeb kurumudur. Kendi işini oluşturmak isteyen girişimcilere ve esnaflara Kosgeb kurumu 13 değişik destek programı kapsamında affetme desteği ve teşvik vermektedir. Desteklenen sektörlerde affetme desteği verilen program kapsamında girişimciler hazırladıkları iş projesi ile desteğe başvuruda bulunarak affetme desteğinden faydanalabilirler. Kosgeb kurumu girişimci olan yurttaşlarımıza Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi adı altında affetme desteği vermektedir. Ülkemizin her köşesinde bu affetme desteğine müracaat yaparak proje karşılığında destek almak mümkündür.

Engellilere İŞKUR 36 Bin Lira İşyeri Açma Desteği 2017

Engellilere İŞKUR 50 Bin Lira İşyeri Açma Desteği 2020

İş kur Engelli Affetme Desteği Başvurusu Iyi mi Yapılır?

Uygulamalı girişimcilik eğitimi için en fazlaca İş kur kurumu aracılık ederek bu kursları düzenlemektedir. Bu sebeple işi olmayan yurttaşlarımızın iş bulmak amacıyla müracaat yapabildikleri kurum İş kur’dur. Uygulamalı girişimcilik eğitimi için en fazlaca meslek odaları, tüzel kişiliklerde iş kur benzer şekilde aracılık hizmeti vermektedir. İş kur girişimcilik kursu adı altında eğitim verdiği için girişimciler İş kur’a müracaat yapmalı ve istenen şartları yerine getirmelidir. Kurslara müracaat yapmayı düşünenler İşkur kurs tarihlerini öğrenerek müracaat yapabilirler. İş oluşturmak için affetme desteğinden yararlanmayı düşünen engelli ve eski hükümlü yurttaşlarımız, Kosgeb kurumu ve İş kur tarafınca düzenlenen ve yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine müracaat yapmayı düşünenler Kosgeb ile anlaşmalı olan kurum ve kuruluşlara üniversiteler ve Kosgeb İl müdürlüklerine müracaat ederek 32 saat devam eden ve tamamen parasız verilen iş kur girişimcilik kurslara katılarak destek programları kapsamında devlet desteklerinden yararlanabilirler.

İş kur tarafınca düzenlenen girişimcilik kurslarına müracaat yapmadan verilen affetme krediden yararlanmak mümkün değildir. İş kur başvuruları bilhassa iş arayan işi olmayan yurttaşlarımıza istihdam sağlanması yönünde başvurular almaktadır. İş kur tarafınca istihdam sağlanması amacıyla yürütülen ve uygulanan projeler devam eden ve tamamlanan projeleri buradan görüntüleyebilirsiniz.

Engellilere Affetme Desteğinin Amacı Nedir?

İş kur tarafınca engelli ve eski hükümlü yurttaşlarımızın kendi istedikleri işleri kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, ve oryantasyon işe ve iş yerine uyum projeleri vasıtasıyla istihdam edilmesi amacıyla destek verilmektedir. Bu sayede engelli olan ve eski hükümlü olup iş bulma sıkıntısı yaşayan yurttaşlarımız kendi işlerini kurarak işsizlik problemlerinin önüne geçebilir ve rahat bir halde hayatlarını idam ettirebilirler. Ek olarak bu sayede engellilerimiz için negatif yaklaşan işverenlerinde önü açılmış olacaktır. Yönetmelik, Genelge ve Müracaat rehberini buradan görüntüleyebilirsiniz.

Kendi İşini Kurma Affetme Desteğine Yönelik Projeler

İş kanunun 30. maddesi gereğince ;

 • Engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
 • Engelli yurttaşlarımızın işlere istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
 • Engelli yurttaşlarımızın işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
 • Engelli yurttaşlarımızın mesleki eğitimine yönelik projeler, komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Yukarıda belirmiş olduğumuz maddeler iş kanunun 30. maddesi gereğince belirtilmiş olan ve bununla beraber engelli olan yurttaşlarımızın yanı sıra eski hükümlü yurttaşlarımızın ekonomik alanda kendilerini daha rahat hissetmeleri ve iş sıkıntılarının önüne geçilmesi için oluşturulmuş olan projelerdir. Bu projeler yardımıyla fazlaca sayıda vatandaşımız ekonomik alanda özgürlüğüne kavuşacaktır. İşkur iş arama durumu aktif yapma yöntemi kullanarak siz de iş sahibi olabilirsiniz.

Engellilere Affetme Desteği Müracaat Şartları

Engelli yurttaşlarımıza yukarıdaki projelerin desteklenmesi için aranan şartları ise; Engelli yurttaşlarımızın iş gücü kaybının bedensel, zihinsel ve ruhsal kabiliyetlerini kaybetmesi sebebiyle engellerinin minimum % 40 olduğu ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları ile belgelenen kişiler engelli olarak kabul edilir ve aranan şartların hepsini taşıması gereklidir. İsterseniz iş kur engelli hibe başvuru rehberini görüntüleyebilirsiniz.

İş kura kayıtlı, 18 yaşını tamamlamış, emekli olmayan, esnaf olmayan kendi adına kayıtlı iş yerine haiz olmayan, en önemlisi girişimcilik kursu sertifikasına haiz olan ve  iş yerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet eden ve açılacak iş yerinin mezuniyet belgesi, sertifika, izin ve benzeri belgelere haiz olmak ve aranılan diğeri şartlara haiz olmak ve %40 engelli sayılmak şartlarını elde eden engelli yurttaşlarımız affetme desteğine müracaat yapabilirler.

Oluşturulacak komisyonun projeleri değerlendirmesi sonrasında müracaat sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir. İş kur tarafınca eski hükümlü yada engelli kurslarına katılım sağlayacak ve aranan şartları sağlayanlara iş oluşturmak, dükkan açmak isteyenlere verilen eğitim sonucunda;

 • Kurum işlemleri desteği olarak en fazla 2.000 TL.
 • İşletme gideri desteği olarak  en fazla 4.000 TL
 • Kurum desteği: en fazla 30.000 TL olmak suretiyle toplamda 50 bin lira affetme desteği verilecektir.

İşkur engelli affetme desteği 2020 yılı başvuruları devam ederken sizde aranan şartları taşımanız durumunda derhal müracaat yapabilir ve proje karşılığında verilen 50 bin lira iş yeri açma desteğini alarak işinizi kurabilirsiniz.

Engellilere Hibe Desteği Başvuru Şartları

Engellilere Affetme Desteği Müracaat Şartları

2020 Yılı İş kur Engelli Affetme Desteği Müracaat

İşkur tarafınca oluşturulmuş olan bu projelerin müracaat formları aşağıda maddeler halinde yer verilmiştir.

 • Engelli kendi işi kurma proje müracaat formu
 • Engelli destek teknolojileri proje başvuruları 
 • Engelli işe uyum proje müracaat formu 
 • Engelli mesleki eğitim kurs proje müracaat formu
 • Eski hükümlü kendi işini kurma proje müracaat formu 
 • Korumalı iş yeri proje müracaat formu

Maddeler halinde belirtmiş olduğumuz projelerin herhangi birinden yararlanmak için formları bilgisayarınıza indirerek doldurabilir ve iş kur tarafınca sağlanan bu destek projelerinden yararlanabilir ve kendi işinizin sahibi olabilirsiniz.

İŞKUR tarafınca 2020 senesinde engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak destek sunar verilmeye devam edecek.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

ilginizi çekebilir

Genç Çiftçi 2020 Başvurusu Ne Zaman?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir