Eve Haciz Gelmesini Engelleme (SON ÇARE)

Alacaklı banka ya da şahıslar tarafınca, borcunuzu ödememeniz durumunda, tahsilatın yapılması için 90 günlük bir süre veriliyor. Bu süre içinde borcunuzu ödemez ya da yapılandırma işlemi yapmazsanız haciz gelebiliyor. Haciz memurları tarafınca evinizdeki eşyalara ya da maaşınızın bir kısmına haciz marifeti ile el konularak borç kapatılmaya çalışılıyor. Peki eve icra gelirse ne yapabilirsiniz? Bu haciz işlemi durdurulabilir mi? şeklinde soruların yanıtını sizler için araştırdık.

Eve Haciz Gelir Mi?

Mevzuya ilk olarak bu başlık ile başlamayı uygun gördük. Şundan dolayı sürekli meydana getirilen değişimler neticesi ile mevzuda bir muğlaklık bulunmakta. Haciz, borçlar yüzünden borçlu şahsın göç eder ya da taşınmaz mallarına icra memurları tarafınca el konulması anlamına gelmektedir. Bu malların satışı yapılarak borcun tahsilatı gerçekleştirilir. Banka kredileri ve kredi kartları son yıllarda oldukça yaygınlaştı. Finansal gereksinimlerimiz karşılanması için, cep telefonundan diğeri teknolojik aletlerin alınmasına, dinlence kredilerinden taşıt kredilerine kadar pek fazlaca mevzuda bankalar şüphesiz ilk çalacağımız kapıdır. Bizlere de sunulan fırsatlar cazip geldiğinden, para da tatlı olduğundan her yüzümüze gülen bankaya aldanmaktayız. Şundan dolayı bu kredileri alırken o an bir rahatlama yaşasak da sonrasında geri ödeme yapacağımızı aklımıza gelmeyiz. Banka temsilcisinin, adınıza bir kart düzenledik, hem de indirimli faiz oranları sözüne inanarak kart taleplerini kabul ederiz. Ya da nakite sıkıştığımızda, hepimizin ahbap olduğu bir bankacı vardır. Gidip onla bir görüşeyim diyerek dostane bir yaklaşımla banka şubesinin yolunu tutarız.

Yalnız hayatta herşey insanoğlu için. İşsiz kalabilir, ağır bir hastalık ya da kaza geçirebiliriz. Elimizde kredi taksiti ödeyecek üç kuruş kalmıştır da, bu son üç kuruşu da küçük bir ihtimal fazladan bir ihtiyacımızı karşılamak adına kullanmışızdır. Neticede ödemeler gecikmiş, borçlar birikmiş ve rahat etmek adına imza attığımız banka sözleşmesi, aslen borçlu olduğumuzu duyuru eden bir belge haline dönüşüvermiştir. Üstüne üstlük babanın bile oğluna düşünerek borç verdiği şu devirde sürekli arayarak bizlere kart pazarlayan ya da uygun faiz indirimli kredi kampanyaları ile bizlere yardım eden en samimi dostumuz olan banka görevlisi, artık baş düşmanımız olmuş ve borçlarımız yüzünden hapse düşeceğimizi ya da evimize haciz geleceğini söyleyerek  bizi tehdit etmektedir. İşte bu şekil söylemlerin aslen bir blöf bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bankaların “evinize haciz gelecek.” ya da “hapse gireceksiniz.” söylemleri birer ikna politikasıdır. ?

eve-haciz-gelir-mi

Borçlar Yüzünden Eve haciz gelir mi?

Borçlar yüzünden eve haciz gelir mi? diye merak ediyorsanız ne yazık ki bankaların eve haciz getirme yetkisi bulunmaktadır.

Haciz Gelirse Ne Yapmalıyım?

Vakaya hukuki olarak bakmak gerekirse Anaysamızın 38. maddesinin b bendine gore hiçbir şahsın imzaladığı bir sözleşme sebebi ile haiz olduğu mal varlığına el konulamaz ve özgürlüğü kısıtlanamaz. Borcumdan dolayı hapse girer miyim diye merak edenler bu linkten detaylı data alabilirler. Banka uyarıda bulunduğunda eğer bir mazeret bildirirseniz size 90 günlük bir süre veriliyor. Eğer bu sürede borçlarınızı yapılandırma yoluna gider ya da ödemeyi seçerseniz herhangi bir icra işlemi başlamadan problemi ortadan kaldırırsınız. Yalnız süre bitimine kadar herhangi bir ödeme yapmazsanız bu aşamadan sonrasında muhatabınız artık banka değil icra vekilleri olacaktır. Alacaklı olan şahıs ya da banka, borcunu sizden alabilmek adına icra takip edeni başlatabiliyor. İcra dairelerinde başlatılacak olan bu takip işlemi sonrası borçlu şahsa borcunu ödemesi için bir tebligat gönderiliyor. Bu tebligatta yapılması gerekenler açıkça beyan ediliyor. Tebligatın gönderilmesinin peşinden yapmanız gereksinim duyulan işlemler ise şu şekilde sıralanabilir;

  1. Mal beyanında bulunulmalı
  2. Borç kabul edilmiyorsa, itiraz yoluna gidilmeli
  3. Borç kabul ediliyorsa verilen süre zarfında icra dairelerinde bulunan veznelere ödeme yapılmalıdır. 

Bu aşamada aklınıza şu şekilde bir fikir gelmiş olabilir? Mal beyanında bulunacağım için mal varlığıma el konulmaması adına tamamlanmamış mal beyanında bulunabilirim. Bu şekilde bir düşünceyi aklınızın ucundan dahi geçirmeyin.Şundan dolayı İcra ve İflas Kanunu’ na gore yanlış mal beyanında bulunulması durumunda hapis cezası veriliyor.

Hapse girince borç silinir mi? diye merak edenler içeriğimizi inceleyebilir. Yalnız hapse girmesi borcu ortadan kaldırmaz.

İcra ve İflas Kanunu’ nda bir değişiklik yapılmış ve şu karara varılmıştır; Aile bireylerinin aynı çatı altında yaşamaları durumunda lüzumlu olan eşyalara el konulamaz. Daha açık bir ifade ile bir evin temel gereksinimleri olarak kabul edilen çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, tv şeklinde elektronik eşyalar haczedilemeyecektir. Diyelim ki evinizde 3 tv ve iki tane buz dolabı var. Düzenlemede gereksinim kabul edilen elektronik eşyalarının sayılarının 1 olması gerekiyor. Özetlemek gerekirse 2 tv ve 1 tane buzdolabı icra yolu ile borçlarınıza karşılık elinizden alınabilir. Bu şekilde bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda paniğe kapılmadan aşağıdaki yollara başvurmanızı öneriyoruz.

Eve Gelen Haciz Iyi mi Durdurulur?

Bigün kapınız çalındı ve haciz memurları geldi. Fazlaca acıklı bir tablo değil mi? ? Bu şekilde bir durumla karşılaşmamak ve ruhsal olarak ne kendinize ne de ailenize bir travma yaratmamak adına birazdan bahsedeceğimiz hususlar ile evinize haciz gelmesini engelleyebilirsiniz.

  1. Banka tarafınca gelen uyarılarda 90 gün içinde borcunuzu kapatma yoluna giderseniz herhangi bir haciz durumu ile karşılaşmazsınız şeklinde cümleler sarf ediliyorsa çok da fazla fazla yabana atmayın. Şundan dolayı verilen süre zarfında borç ödemenizi gerçekleştirirseniz icra takip edeni o an itibari ile durdurulacaktır.
  2. Diğeri bir yol ise alacaklı şahsın insafa gelmiş olarak hakkından feragat etmesi durumunda haciz işlemi derhal durdurulacaktır. Ya da dava görülürken alacaklı haczin kaldırılması yönünde bir beyanda bulursa işlem durdurulur. Hacizden feragat edilmesi durumunda takip tutarının ödenmesi gerekir. Takip tutarını alacaklı ödeyebileceği şeklinde borçlu taraf da ödeyebilir. Bu ödeme yapılmazsa hiçbir surette haciz kaldırılmaz.
  3. Diğeri yöntem ise kanunen haczin kaldırılmasıdır. Hukukta haczin kaldırılmasına haciz fekki (https://eksisozluk.com/haczin-fekki–2463228) denilmektedir. Yalnız bu kararın uygulanabilmesi için malların hacizden düşürülmüş ya da süre aşımına uğramaları gerekmektedir. Müracaat işlemi yapılmadan, icra dairesi kendiliğinden haciz fekki yapması olanaksız. Zaman aşımına uğrayan alacaklar için bu uygulamaya gidilebilir.

Yargıtay tarafınca verilmiş olan bir karar mevzumuz için emsal oluşturabilir. Bu karara gore, ev eşyaları haczedilemeyecek, fakat sayılan eşyalardan bir adetten fazla var ise bunlara haciz sonucu uygulanabilecektir. Burada dikkat edilecek husus, eşyalar birden fazla ise eski ve ziyan olmuş eşyanın borçlu şahsa bırakılmasıdır. Alınan eşyalar satılarak borcun tahsilatı yapılacağından yeni olanı haczedilecektir. Orta halli bir ailenin yaşam standartları dahilinde lüzumlu olan eşyalarına el konulamaz. Bu eşyaların hangilerinin lüzumlu olup, hangilerinin haczedileceği yapılacak araştırma sonrası bilirkişi raporu ile karara bağlanmaktadır.

eve-gelen-haciz-durdurulur-mu

Eve gelen haciz durdurulur mu?

Ev Haczi Yasaklandı Mı?

Kanun değişikliği neticesinde basında değişik algılar yer verilmiştir. 2020 yılı itibari ile haczin yasaklanması şeklinde bir durum söz mevzusu değildir. Ödeme emri artık kati bir hal almış ise, icra yolu ile eve haciz gönderilebilir. Yalnız yukarıda belirttiğimiz şeklinde temel eşyalara el konulamaz. Bunun haricinde herhangi bir takı, süs eşyası ve kıymetli sayılabilecek olan kişisel eşyalar var ise bunlar maddi kıymet içerdiğinden el konulması mümkündür. Naturel olarak göç eder ya da taşınmaz mallara ek olarak, borca karşılık teminatın maaş gösterilmesi durumunda şahsın maaşının bir kısmına da borcun tahsilatı gerçekleşene kadar el konulacaktır. Eğer haciz saydığımız maddeler devreye konulmaz ve durdurulamazsa, icra memurları el konulacak olan malları tespit ediyor ve malların rayiç bedelleri dikkate alınarak bu malların satışını gerçekleştirerek borcu eğitim etmiş oluyor.

Belirtmemiz gereksinim duyulan diğeri bir nokta ise, mahkeme görülürken borcunuzu belirli bir süre diliminde yazılı olarak ödeyeceğinizi taahhüt etmenizdir. Eğer bu şekilde bir belgeye imza attıysanız, bırakın haczi, iş hapse kadar gidecektir. ?3 aylık tazyik hapsinden sonrasında eğer gene borç ödemesini yapmazsanız hakkınızda İcra ve İflas Kanunu gereğince kesinleşmiş hapis sonucu verilecektir. Maliyeden satılık icralık araç ilanlarını incelediniz mi?

Eğer kendinizi borç batağında hissediyor, banka tarafınca tehdit içerikli telefonlar alıyorsanız naturel olarak ki buyrun cenaze namazına! şeklinde bir şey söylemeyeceğiz. Haciz kaldırma yöntemlerini bu aşamada devreye sokun. Bankalar borç transferi kampanyaları ile borçlarınızı yapılandırmanızı önerebilir. Bu aşamada faiz oranlarına dikkat ederek yapılandırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tanrı yardımcınız olsun.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

ilginizi çekebilir

Teknosa Personel Alımı (Başvuru ve Şartlar)

Teknosa personel alımı ile beraber Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarından bir tanesinde kariyere haiz olabilirsiniz. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir