Esnaf Ticaret Odası Kayıt Ücreti 2020 Yılı

Esnaf ve sanatkarlar odasına, tecim odasına esnaflarımız belirli bir ücret karşılığında kayıt oluyor. Lüzumlu evrakların tesliminden sonrasında kayıt tutarının yatırılması gerekiyor. Ek olarak belirli dönemlerde aidat ödenmesi gerekiyor. Kesinti borç sorgulaması da yapmak mümkün. 31-12-2019 tarihindeki Esnaf odası kayıt ücreti ve yıllık aidat hakkında genelgeye yayınlandı. 2020 esnaf sicil kayıt ücretleri hakkında informasyon alabilirsiniz.

Esnaf Odası Müracaat Yeni Kayıt Ücretleri 2020 Güncel

Kendi işyerini açmak isteyen ve kendi işini yapmak isteyen yurttaşlarımız için bununla beraber özetlemek gerekirse esnaf olabilmek için ilk olarak esnaf sicil kaydı yaptırmak gereklidir. Esnaf sicil kaydı yaptırmak için Türkiye cumhuriyeti vatandaşlığına haiz olmak gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına haiz olan yurttaşlarımızın ülke sınırları içinde oturuyor olması gerekmektedir. Madeni hakları kullanma ehliyetine haiz olan kişiler ve vergi mükellefi olan yada vergiden muaf olan kişiler ise esnaf odalarına kayıt yaptırabilirler.

Ek olarak kayıtta odalara yeni kayıt yaptıracak olan esnafların belirli bir meblağ içinde kayıt parası ödemesi gerekmektedir. Esnaf Odası Müracaat ve Kayıt Ücretleri  2020 merak edenler için detaylar haberimizde..

Esnaf ve sanatkarların etkinlik gösterdikleri bölgede bağlı bulundukları Esnaf ve sanatkarlar odasında kayıt olmak gereklidir. Esnaflar işletme ruhsatı alabilmek için belediyeden istenen belgeler içinde olan Esnaf odası kayıt belgesini alabilmesi için bağlı bulunmuş olduğu esnaf odasına kayıt olması gereklidir. Esnaflar işyerini açtıktan derhal sonrasında işyeri emek harcama ruhsatı almak için de lüzumlu olan esnaf ve sanatkar siciline kayıt yaptırmak ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadırlar. Esnaflar çalışmaya başladıkları işyerlerinin etkinlik göstermesinin arkasından 30 gün içinde bağlı bulundukları Esnaf ve meslek odasına ve Sicile tescil ve Sicil Gazetesinde duyuru ettirmekle yükümlüdürler.

Esnaf Odası Başvuru Yeni Kayıt Ücretleri

Esnaf Odası Müracaat Yeni Kayıt Ücretleri

Esnaf Odalarına Iyi mi Kayıt Olunur?

Esnaflar Odasına üye olmak için ilk olarak esnaf ve sanatkarların T.C vatandaşı olması gereklidir. Yabancı ise Türkiye’de sanat ve tecim yapıyor olması gereklidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun esnafın odaya üye olabilmesi  için Modern hakları kullanma ehliyetine haiz olması gerekmektedir ve ek olarak vergi mükellefi olması gerektiği şeklinde bununla beraber vergiden muaf olması da gereklidir. Esnaf odasına üye olan esnafların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmaması da gereklidir. Kayıt tamamlandıktan sonrasında esnaf ve sanatkarlar odasına onaylatılmak için sicil tasdiknamesi alınarak sicil kaydı tamamlanmış olur.

Esnaf Odasına Kayıt İşlemlerinde Lüzumlu Belgeler

Esnaf odasına yeni kayıt olacak olan esnaflardan Nüfus cüzdanı fotokopisi istenirken bununla beraber nüfus cüzdanının aslını da istemektedirler bunun yanı sıra işletme vergi siciline dair vergi levhası fotokopisi ve işletmeye ilişkin araçlarda Araç Ruhsat Fotokopisinin belgelerini temin etmek gerekmektedir. Yeni kayıt yaptırmak isteyen esnaflarımız için birinci derecede akrabaları yada başvuruda bulunan kişiye vekaletname vermek gerekmektedir. 2 tane vesikalık fotoğraf istenirken bununla beraber odaya yapılacak olan kayıt vekaleten ise vekaletin aslı ibraz edilecek ve fotokopisi de istenen belgeler arasına konulacaktır. Ek olarak esnaf ve sanatkarlardan sicile kayıt esnasında meslek dalı ile ilgili Ustalık Belgesi de istenir.

Esnaf ve Sanatkarlar Informasyon Sistemi olan ESBİS aracılığı ile esnafın vergi levhası şeklinde bilgilerine erişim sağlanabilecektir. Odaya üye olan esnafın durağan(durgun) bir işyeri var ise; işyerlerinin bulunmuş olduğu yerdeki odaya kaydı yapılmalıdır.
Odaya üye olan esnafın durağan(durgun) bir işyeri yoksa bu durumda kanuni ikametgahının bulunmuş olduğu yerdeki odaya kaydı yapılır. Aynı meslekten dolayı esnaf ve sanatkar odaları ile tecim ve sanayi odalarına kayıt yapılamaz.

Esnaf Odasına Kayıt İşlemlerinde Gerekli Belgeler

Esnaf Odasına Kayıt İşlemlerinde Lüzumlu Belgeler

Esnaf Odası Adres Değişikliği Tutarı

Esnaf odalarında kaydı bulanan yurttaşlarımız kayıtlarında değişiklik yapmak zorunda kaldıklarında şu demek oluyor ki adreslerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmiş olduğunda kayıtlarının bulunmuş olduğu esnaf odalarına adres değişikliği yapacaklarını beyan etmek zorundadırlar. Yapılacak olan adres değişikliğinde ise belirli bir ücret kesintisine organik olarak tutulacaksınız. Ek olarak adres değişikliği esnasında bazı evrakları tamamlamanız gerekecektir. Lüzumlu olan evraklar ise;

  • Esnafın bağlı olmuş olduğu esnaf odalarından alacağı etkinlik belgesi
  • Kimlik belgesi ve fotokopisi
  • Vergi levhasının aslı ve fotokopisi

Yukarıdaki belgeleri tamamlayan esnaflarımız adres değişikliği yaparken bağlı bulunmuş oldukları odalara 139,15 Türk Lirası ödemeleri gerekecektir.

Esnaf Odası Senelik Üye ve Kesinti Ödemeleri 2020

Esnaf odası 01.01.2020- 31.12. 2020 tarihleri içinde odalarca eğitim edilecek üye kayıt tutarı ve senelik aidatlarına ilişkin tarife yayınlandı. Esnaf olarak etkinlik gösterenlerin işyeri açılışlarını yaptıktan derhal sonrasında 30 gün içinde bağlı bulundukları esnaf ve meslek odalarına üye kayıt için müracaat yapmaları gerekmektedir. Yeni kayıt için müracaat yaparak esnaf siciline kayıt olan esnafların, esnaf odasına yeni kayıt olan esnaflar bir yıl süresince aidat ödemezler. İlk yıl aidat ödemeyen esnafların ikinci yıl ve sonraki yıllarda ki aidat ödemeleri ise yılda iki eşit taksitte olmak suretiyle Nisan ve Ekim aylarında ödenir.

Esnaf Odası Aidat Ödemeleri

Esnaf Odası Kesinti Ödemeleri

01.01.2020- 31.12. 2020 periyodu kapsayacak uygulama esaslarınca odalarca oda gruplarına bakılırsa ödenecek senelik üye ve aidatlar aşağıdaki ücretler belirlenmiştir. Buna bakılırsa 2020 senesinde geçerli aidat ve üye ücret tarifesi;

1. grup Odaların Ankara İstanbul ve İzmir Esnaf odalarında ve bu illerin büyükşehire dahil tüm ilçelerinde  senelik aidatların 375 TL alınacaktır.

2.Grup odalar  Ankara, İstanbul, İzmir illeri ile kalkınmada öncelikli iller haricinde kalan iller ile bu illerin merkez ilçeleri ve büyükşehire dahil ilçelerinde senelik aidat ücretleri 2020 yılı için 325 TL olarak alınacak olup,

3. Grup odalar Büyükşehir statüsünde bulunan kalkınmada öncelikli illerin büyükşehire dahil tüm ilçelerinde toplam 10 ilde 295 TL ve

-Diğeri kalkınma öncelikli toplam 39 ilde 295 TL olarak alınacaktır.

Esnaf odası üye kayıt ve yıllık aidat ücretleri 2020

Esnaf odası üye kayıt ve senelik aidat ücretleri 2020

Muafiyet grubuna bakılırsa; kayıt tutarı ve senelik aidatlar aşağıda belirtilen esnaf ve sanatkarlar için ülke genelinde 295 TL olarak belirlenmiştir. Üye kayıt ücretinden ve senelik aidat ücretinden muaf olanlar ise; 3. Sınıfta yer edinen gaziler, şehit, gazi dul ve yetimleri, engelli, vergiden muaf olan esnaflar ile hanım esnaflar üye kayıt tutarı olarak 295 TL ödeyecektir.

Ücret tarifelerin birliklerce onaylanması karşılığında belge satış fiyatına ilaveten  her bir tarife için 30 TL onay tutarı de eğitim edilecektir. 1 Grup odalarda onay tutarı 38 TL, 2 Grup odalarda 33 TL olarak belirlenmiştir.

Senelik aidatlarını yıl içinde üyelerin yönetim kurulunca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Senelik aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

Esnaf Odası Kayıt Ücretleri 2020 Yılı

İçerisinde girişimcilerimiz ve esnaflarımız için yeni düzenlemeler yapılırken esnaf ve sanatkarlar odalarına yapılacak olan yeni kayıtların ücretlerinde de değişimler meydana gelmiştir. 2020 yılı içinde esnaf odalarına yeni kayıt yaptıran esnaflarımızdan bir yıl süresince aidat tutarı alınmaz ve aidat tutarı olarak ödenen ücretler fazlaca cüzi miktarlarda olmaktadır. Bu yıl içinde bağlı bulunan meslek kollarının odalarına kayıt yaptıracak olan esnafların ödemesi gereksinim duyulan meblağ asgari ücret üstünden hesaplanmaktadır. Belirlenmiş olan asgari ücret net olarak 2.324 lira olarak belirlenirken Brüt tutarı ise 2.943 lira olarak belirlenmiştir. Hal bu şekilde olunca da esnaf ve sanatkarlar odasına senelik ödenecek olan aidat ve kayıt tutarı  295 lira olarak belirlenmiştir.

Müracaat ücretini ödeyen esnaflar kooperatifin birçok olanağından yararlanabilir örneğin kredi çekebilirler. Krediye ihtiyacınız var ise Esnaf Kefalet Kredi Hesaplama Tablosunu inceleyerek senelik %4,5 faiz oranı ile finansman imkanından yararlanabilirsiniz.

Yeni iş yeri açacak olan ve esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt yaptıracak olan esnaflarımız bağlı bulunmuş oldukları odalara kayıt ve aidat tutarı olarak  295 lira ödeme yapacakken üye olan esnafın senelik aidat ödemesi asgari ücretin onda birinden azca olması olanaksız.

[Toplam: 1   Ortalama: 5/5]

ilginizi çekebilir

Anadolu Bank Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak, Nereye Başvurulur?

Anadolu Bank personel alımı, bankanın her yıl belirli aralıklarla açmış olduğu ve genişleyen yapısını daha …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir