Esnaf Kefalet Halkbank Kredi Borcu Erteleme Başvurusu

Coronavirüs salgını sebebiyle kamu ve hususi bankalar ekonomiden oluşan ziyanı önlememek adına geçtiğimiz günlerde Finansal Destek Paketlerini deklare etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Coronavirüs ile Savaşım Eşgüdüm toplantısından sonrasında yapmış olduğu açıklamada Ekonomi Kalkınma Paketi içinde yer edinen maddeleri duyurmuştu. Maddeler içinde Halk bankasının kredi ödemelerinin 3 ay erteleneceği maddesi bulunmaktadır. Gömü ve Maliye Bakanlığı tarafınca yürütülen 25 Mart 2020 tarihindeki 2283 karar sayılı Resmi Gazete‘de Covid-19 salgını sebebiyle ziyan olan esnaf ve sanatkarların Türkiye Halk Bankası tarafınca düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar yayımlanmıştır. 25 Mart tarihinde resmi gazetede piyasaya çıkan bu karar 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Esnafa Kredi Borcu Ertelemesi

Gömü ve Maliye Bakanlığı tarafınca yürütülen 25 Mart 2020 tarihindeki ve 283 karar sayılı yönetmelikte esnaf ve sanatkarlardan, coronavirüs salgını sebebiyle işyerleri zarara uğrayanların, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri Halk bankası’ndan 31 Mart 2020 ve öncesinde kullanmış oldukları düşük faizli kredilerin borçlarının 1 Nisan- 30 Haziran tarihleri içinde vadesi dolacak kredi borçları için 3 ay faizsiz olarak ertelenecektir. Yürürlüğüne giren karar ile Halk bankası tarafınca TESKOMB’a bağlı esnaf ve sanatların borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Vadesi 1 Nisan- 30 Haziran 2020 tarihleri içinde dolacak olan kredi borçlarının vadesinde ya da taksit vadesinde ilgili mevzuatına nazaran gerçekleşme ettirilmek suretiyle hesap devresinden itibaren üç ay süre ile faizsiz bir halde erteleme yapılacaktır. Yalnız 3 aylık ertelemeden yararlanabilmek için kredinin kullanıldığı tarihe dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu karar 31 Mart 2020 zamanı ve öncesi için geçerli olmaktadır.

Dikkat edilmesi gereksinim duyulan diğeri bir durum ise; piyasaya çıkan bu karar ile 3 ay ertelenecek olan kredinin ödeme tablosu doğrultusunda kalan tüm taksitler ertelenecektir. Fakat kredisi üç ay süresince ertelenen esnafın ertelenen dönem süresince işyerinde çalışan sayısının azaltılmayacağına dair taahhütname imzalandırılacaktır. Bu süre içinde çalışan sayısı azalttığının tespiti sağlanan esnaflar erteleme kapsamından çıkarılmaktadır.

Yürürlüğe giren yönetmelikte anlatılmak istenen özetlemek gerekirse; direkt bankadan ya da esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinden 31.03.2020 tarihinden ilkin düşük faizli kullanan esnafın kredi borçlarını, 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihlerinde ödenmesi gereksinim duyulan kredi taksitleri faizsiz olarak 3 ay süre ile ertelenecektir.

Halkbank Düşük Faizli Yeni Kredi

Salgında ekonomik anlamda ziyan olan işletmelerin önüne geçmek adına kamu bankası ve esnafın daima yanında olan Halk bankası, esnaf ve sanatkarların belirli tarihler aralığa denk gelen kredi borçlarının 3 ay erteleneceğine ilişkin kararlar kapmasında gösterilen yönetmelikte dikkat çeken diğeri nokta ise yeni kredi imkanıdır. Coronavirüs salgını sebebiyle ekonomik tedbir amaçlı borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlar talepte bulundukları taktirde Halk bankası tarafınca erteleme süresi içinde düşük faizli kredi kullandırılacaktır. Mevcut kredi borcu olan ve ertelenen kredilerin yeni kredi açıklamasını engellemiş olan hükümler yeni bir karar kadar uygulanmayacaktır. Üç ay süresince ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar kredi borç takip işlemleri de başlatılmayacaktır. Halk bankasının ertelediği kredilerden dolayı doğacak olan gelir kayıpları, esnaf ve sanatkarlar için uygulanan cari kredi faiz oranı dikkate alınacak ve öyleki hesaplanacaktır.

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında borçlan ertelenmiş olan esnaf ve sanatkârlara, talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Banka tarafınca erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilir ve söz mevzusu kararlarda ertelemeye organik olarak borcu bulunanlara kredi açılmasını engellemiş olan hükümler uygulanmaz.

(2) Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz.

(3) Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve kişisel teminatının sukutunu gerektirme ettirmediği benzer halde borçlunun ortaklaşa borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

(4) Bankanın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, esnaf ve sanatkârlar için Banka tarafınca esnaf ve sanatkâr kredilerine uygulanan cari kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Banka; bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Gömü ve Maliye Bakanlığına iletir. Bankanın, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına nazaran kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Gömü ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmesini müteakiben ödemeler, Gömü ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulmuş olan ödenekten karşılanır.

(6) Bu Karar çerçevesinde meydana getirilen ödemeler ve diğeri işlemlere ilişkin araştırmalarda, 27/12/2006 tarihindeki ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Banka tarafınca TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaleti ile yada direkt düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili yıl kararlarının “gelir kayıplarının tespiti”ne ilişkin hükümleri esas alınır.

(7) Bu Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Bankanın esnaf ve sanatkâr kredilerine ilişkin usul ve mevzuatı uygulanır.

Esnaf Kefalet Halkbank Kredi Borcu Erteleme Başvurusu

Halkbank Kredi Borcu Erteleme Başvurusu

Halkbank coronavirüs ile mücadelede vatandaşlarının kredi ödemeleri rahatlatmak adına yeni destek paketini kamuoyuna duyurdu. Tüm müşterileri için geçerli olan 31 Mart 2020 evveliyatına kadar kredi taksit ödemesini yapamayanlar başvuruda bulunabilmektedir. 25 Mart 2020 tarihinde resmi gazetede piyasaya çıkan kararda mevzuya ilişkin kararlar yer almıştır. Karar 1 Nisan 2020’de yürürlüğe girecektir. Coronavirüs salgına karşı başta Halkbank olmak suretiyle kamu bankalarının ve hususi bankaların gün gün destek amaçlı finansal destek paketleri devreye girmektedir. Bunlara ek olarak Halkbank yeni bir destek paketi daha sundu. Tüm esnaflara yönelik olan bu destek paketi esnaf ayrımı yapmaksızın 25 bin TL tutarında kredi ve 25 bin TL tutarında ise ticari kredi kartını vereceğini açıklamıştır. Verilecek olan bu kredinin geri ödeme işlemleri ise 6 ay sonrasında alınacaktır. Dönemsel iş icra eden esnaflar için 12 aya kadar kredi uzatılabilecektir.

Coronavirüs salgının Türkiye’nin finansal istikrarını bozmasını engellemek için bu süreçte gerektikçe yeni tedbirleri hayata geçireceğinin belirten Halkbank’ ın tüm bu işlemlerinden yararlanabilmek için 09.00-17.00 saatleri içinde hizmet vermeye devam edecek olan Halkbank, kredi borcu erteleme başvurularını banka şubelerinden coronavirüs tedbirlerine uyarak gerçekleştirilebilmekte ya da 0850 222 0400 no’lu çağrı merkezinden yapılabilmektedir.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

ilginizi çekebilir

SGK Anlaşmalı Özel Hastaneler (İstanbul-Ankara-İzmir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir