Erzak Yardımı Yapan Kurumlar 2020 Başvurusu

Koronavirüs salgını sebebiyle devlet tarafınca çeşitli kalemlerde maddi ve ayni yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Koronavirüs salgının etkilerinin devam etmiş olduğu şu günlerde de kamu kurum ve kuruluşları tarafınca erzak, gıda ve maddi yardımlar yapılmaya devem ediliyor. Büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları dahil birçok kurum gereksinim sahibi ailelerin bu zor günlerinde yanında yer almaya devam ediyor. Aile Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığına bağlı Toplumsal Yardımlar Genel Müdürlüklerince SYDV tarafınca gıda yardımları, ayni ve nakdi yardımlar da yapılmaktadır. Bu kurumlardan erzak, gıda kolisi benzer halde yardımlardan yararlanabilmek için kişilerin toplumsal güvencesinin olmaması ve gelirin olmaması ve düşük gelire haiz olmaları şartını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Erzak Yardımı Oluşturan Kurumlar

Koronavirüs salgını sebebiyle işsizlik sayıları çığ benzer halde büyüyor. İşten çıkarılan ve işyerleri geçici olarak durdurulan esnafların yanında çalışan kişilerde işsizlikle savaşım ederken bir taraftan evini geçindirmeye çalışıyor. Maddi anlamda problem yaşayan kişilerin sayısı he rgeçen gün artarken toplumsal yardımlar ile gereksinim sahipleri birazcık olsun rahat nefes aldırılıyor. Devlet tarafınca meydana getirilen yardımların yanında muhtaç ailelere meydana getirilen gıda, erzak yardımları icra eden kurum ve kuruluşlar da bulunuyor.

Devletimizde 1003 tane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları doğrusu SYD vakıflarınca gıda yardımları yapılmaya devam ediliyor. Tertipli olarak meydana getirilen gıda yardımlarından yararlanmak isteyenler SYDV haricinde yardım başvurusunda bulunacak birçok kurum ve kuruluş bulunuyor. İhtiyaç sahiplerine gıda ve erzak yardımı icra eden diğeri kurumlar ise şöyledir;

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Belediyeler
 • Sivil Toplum kuruluşları
 • Dernekler,
 • Hususi Vakıf kuruluşlar ve
 • Hayırsever vatandaşlar benzer halde gönüllü olarak yardımda bulunan şahıslar kurum ve kuruluşlar tarafınca erzak yardımları yapılmaya devam edilmektedir.

Maddi anlamda sıkıntıda olan gereksinim sahibi aileler bu kurum ve kuruluşlara müracaat ederek erzak yardımlarından yararlanabilirler.

Koronavirüs salgını sebebiyle Bakanlıkların, tüm kamu ve kurumlarının maddi yardım, gıda ve erzak yardım destekleri her geçen gün artarak devam ediyor. Durumu olmayan ve gereksinim sahibi ailelere gerek Aile Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının bünyesinde hizmet vere vakıflar gereke büyükşehir ve diğeri belediye Başkanlıkları vatandaşlara desteğe tüm gücüyle devam ediyor. Bu yardımlardan yararlanmak için kurumlara dilekçe ile başvuruda bulunmak kafi oluyor. Peki SYDV’ lerden sağlanan gıda ve erzak yardımları başvuruları iyi mi yapılıyor?

SYDV Maddi Yardım Başvurusu

Ekonomik ve toplumsal yoksunluk içinde bulunan vatandaşların gıda, erzak benzer halde temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla aile yardımları kapsamında Gıda yardımı yapılmaktadır.

Aile Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığına bağlı SYDV’lerden meydana getirilen gıda yardımlarından yararlanmak isteyen kişiler başvurularını ikamet ettikleri SYD vakıflarına müracaat ederek gerçekleştirebilirler. SYD vakıfları tarafınca gereksinim sahibi ailelerden müracaat esnasında talep edilen belgeler ise şu şekildedir;

İlk kez başvuruda bulunan kişilerden talep edilen evraklar; SYDV müracaat kayıt formu ve müracaat dilekçesi ve müracaat sahibine ilişkin nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi ikametgah belgesi ve gelir testi istenmektedir. Bu belgeler ile birlikte müracaatta bulunan ailelerin muhtaçlık durumların tespit edilmesi için Sydv vakıfları tarafınca görevlendirilen toplumsal çalışmacılar tarafında yerin de yapılacak tespit çalışmasında muhtaçlık durumlarının kanıtlama edilmesi ile tertipli olarak gıda yardımlarından yararlanabilirler. Gelir durumlarında herhangi bir değişiklik ve artış görüldüğü takdirde gıda yardımları kesilmektedir.

Belediyelere Maddi Yardım Başvurusu Iyi mi Yapılır?

Belediyelerin toplumsal yardım politikaları gereğince gereksinim sahibi ailelere gıda yardımları yapılmaktadır. Belediyelerin yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslar kapsamında belirlenen  devamlı ya da aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, gereksinim sahibi, engellilere gıdalardan oluşa erzak yardımları verilmektedir. Koronavirüs sebebiyle de belediyeler tarafınca gıda ve erzak yardımları yapılmaya devam edilmektedir. Ülkemizdeki her belediyede bu imkanların bulunması da genel itibariyle durumu olmayanlar için sağlanan yardımlar ise;

 • Belediye yardım parası(Toplumsal yardım)
 • Gıda kolisi yardımı,
 • Durumu olmayan ailelere kira yardımı,
 • Eğitim desteği için kırtasiye yardımı,
 • Erzak ve gıda yardımı,
 • Yoksul aileler için giyecek yardımı,
 • Gazi ve şehir yakınlarına meydana getirilen yardımlar,
 • Toplumsal yardım kartları ( her ay yapılır)
 • Kışlık kömür ve yakacak yardımı,
 • İlaç ve tıbbi destek yardımı,
 • Mama ve bebek bezi yardımı,
 • Öğrenciler için belediye bursu, servis aracı, okul yardımları,
 • Yaşlılar için belediye bakım hizmetleri benzer halde yardımlar yapılmaktadır.

Mevzumuz gereği belediyelere erzak yardım başvurusunda bulunmak isteyenler yardım talebini içeren müracaat dilekçesiyle birlikte Belediye Başkanlığına başvuruda bulunarak erzak yardımlarından yararlanabilirler. Müracaat sahipleri tarafınca meydana getirilen müracaatlar Belediye Başkanlığına bağlı Kültür ve Toplumsal İşler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’nce ilgilisine ilişkin araştırma ve araştırma meydana getirilen talepte bulunan kişilerin adreslerine yerinde araştırma yapılır.  Kurulan bu komisyon görevlileri tarafınca gereksinim sahiplerinin durumları gizli saklı saklı olarak ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek şekilde değerlendirilir. Başvurularda erzak yardım talebinde bulunulduğuna dair ve istenilen desteğe ilişkin kanıtlayıcı belge sunulur.

 Belediyelere toplumsal yardım çerçevesinde verilen erzak yardımı başvurularında istenen belgeler ise;

 • Müracaat sahibinin T.C kimlik belgesinin aslı yada fotokopisi.
 • Muhtarlıktan alınacak muhtaçlık/ yoksulluk belgesi
 • Yerleşim yeri belgesi (MERNİS veri tabanında yer edinen ve T.C kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan kimlik paylaşım sisteminden (KPS) temin edilecek)
 • Sağlık kurulu raporu (Müracaat icra eden kişinin kendisinin, eşinin, evlatlarının, annesinin ve babasının müzmin yada ölümcül hastalık durumları bulunanlar ile ameliyat ve uzun soluklu tedavi görenler yada görmesi gerekenlerden bu biçim şeyleri belgeleyen evraklar yada bu durumda olduklarını ifade eden rapor)
 • Naturel afetlerden zarar görenler için durumunu belgeleyen yetkili resmi kurumlardan alınacak rapor başvurularda istenen belgelerdir.

Belediyeler Tarafınca Sağlanan Gıda Yardımı Başvuruları

Aşağıdaki bağlantılar üstünden ikamet ettiğiniz ildeki belediyelere başvuruda bulunarak gıda, erzak ve maddi yardımlardan yararlanabilirsiniz. Belediyelerin gıda ve erzak yardımlarına web üstünden müracaat yapılabileceği benzer halde belediyelere müracaat dilekçesi ile müracaat edilebilir.

Belediyeler tarafınca verilen gıda erzak yardımlarından yararlanabilmek için belirli bir gelirin altında gelire haiz olmak gereklidir. Muhtarlıklardan alınan yoksulluk belgesi ile birlikte belediyelerden istenen belgeler ile müracaatta bulunan gereksinim sahiplerinin adreslerinde yapılacak araştırmalardan sonrasında muhtaçlık durumlarının belgelenmesi ile bu yardımlardan yararlandırılacaklardır.

Borç para arayanlara 1 saatte borç para bulma yöntemi için tıklayınız.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yardımları

İBB tarafınca durumu olmayan vatandaşlar için toplumsal yardım kart uygulaması hayata geçirildi. Bu uygulama ile başkanlık bütçe olanakları dahilinde gereksinim sahiplerine alışveriş yapabilecekleri sağlayacak bir kart verilmektedir. Bu kart ile alışveriş yapabilmek için belediyeye durumunuzu belirtir bir dilekçe ile müracaat yapmanız ve başvurunuzun değerlendirilmesi gereklidir. Her ay sistem üstünden karta bakiye yüklenerek birçok alışveriş merkezinde bu kart ile nakit ödemeden alışveriş yapma imkanı sunuluyor. Bu  yardım kartı ile gıda alışverişleri yapılabilirken gıda erzak yardım başvuruları Belediyenin resmi internet sayfası üstünden online olarak başvurular kabul ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardımları

Koronavirüs salgını sebebiyle Dayanışma Platformu üstünden toplumsal yardım müracaatları alınmaya devam ediliyor. Bu destekte gereksinim sahiplerine gıda, erzak yardımını yanı sıra nakit yardımı da yapılıyor. Yardım başvurusunda aranan kriterler ise şu şekildedir;

 • Yardımlar kişi bazlı değil hane bazlı olarak veriliyor.
 • Başvurular Nüfus müdürlüğü adres sisteminden incelemeye alınıyor ve bir hanede bir tek bir kişiye veriliyor.
 • Başvuruların ikinci yapılması halinde tekrardan yardım alınamıyor.
 • SYDV’ ler tarafınca toplumsal yardımlardan yararlananların başvuruları kabul edilmiyor.
 • Müracaat icra eden hane içinde kamu da çalışan işçi, işyar, SSK’lı çalışan yada Bağkur lu esnaf yer alıyorsa yardım yapılmıyor.
 • Ankara ili kırsal bölgelerinde yaşayan ziraat ve hayvancılık ile uğraşanlar içinde Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca verilen desteklerden faydalananlar ve Kooperatiflere üye olan çiftçilerde  yardımlardan yararlanamıyor.
 • Kısa emek verme ödeneği ve diğeri destek kredilerinden yararlananlar ve sigorta sisteminde etken olarak sigortalı görünen kişilerde yardımları alamıyor.

Salgın sebebiyle işinden olan ve işi olmayan kalan çoğumuz Bu şartları sağlayanlar Ankara Belediyesinin resmi internet sayfası üstünden müracaat yapabilirler. Müracaat yapmak için www.forms.ankara, bel.tr sayfasında bulunan formu okudum, anladım kutucuğunu işaretleyerek onay yazısına tıklayarak açılacak ekrandaki bilgileri doldurarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu yardım haricinde belediye tarafınca gereksinim sahibi ailelere gıda kolisi, erzak  yardımıda yapılıyor.

İzmir Belediyesi Yardım Başvuruları

İzmir belediyesi de salgın ksapsamında  gereksinim sahibi ailelere gıda ve erzak yardımları ile maddi yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Başvurular lüzumlu evraklar ile birlikte müracaat dilekçesi ile Belediye Başkanlığına yapılabiliyor.  İzmir Belediyesi maddi ve erzak yardımı başvurusu hakkında daha detaylı bilgialmak isteyenler 0232 293-17-02 numaralı hattan informasyon alabilirler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvuruları

Kocaeli büyükşehir belediyesi hastalık ve salgın sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara 50 bin tane gıda, 15 bin tane hijyen paketi desteği veriyor. Salgının önlenmesi ve yayılmasının durdurulması için yürütülen çalışmalarda esenlik personellerine lüzumlu lojistik desteği de elde eden belediye tarafınca yardımlar tüm hızıyla devam ediyor. Daha öncesinden Belediyeden  toplumsal yardım alan vatandaşlardan süresi dolanlar, hastalık tedbirleri sebebiyle tekrardan toplumsal incelemeye gerek kalmaksızın yardımlarını almaya devam edecektir.

Sivil Toplum Kuruluşları Erzak Yardımı Başvuruları

Koronavirüs salgını sebebiyle gereksinim sahiplerine  ülkemizdeki STK’lar tarafınca gıda erzak yardımı yapılmaktadır. Toplumsal yardımlar ile devlete destek çalışmalarını sürdüren STK’lar  binlerce aileye gıda kolisi, erzak yardımları ve maddi yardımlar veriyor. Devletimizde etkinlik gösteren Sivil Toplum Kuruluşları yardım başvuruları için bağlantılara tıklamanız kafi.

Devletimizde etkinlik gösteren maddi yardım ve gıda yardımı icra eden bu kurum ve kuruluşlara mürcaat ederek sizlerde yardımlardan yararlanabilirsiniz.

Maddi Yardım Oluşturan Zenginler ve İş Adamları

İnternet ve toplumsal medya üstünden desteğe gereksinim duyan kişilere birçok hayırsever yurttaş tarafınca yardımlar yapılmaktadır. Meşhur sanatçılar, futbolcular, şirket vakıfları ve tüm ortaklık sahipleri tarafınca hastlık sebebiyle gereksinim sahibi olan vatandaşlar için maddi yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Bu ünlüler toplumsal medya vasıtasıyla sesinizi duyurabileceğiniz benzer halde iletişime geçerek te maddi yardım talebinizi iletebilirsiniz. Gıda kolisi yardımlarına bağış yaparak birçok vatandaşın gıda erzak gereksinimlerini gideren zengin işadamlarının maddi yardımlarından yararlanabilmek için vakıf ve derneklere müracaat edebilirsiniz.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

ilginizi çekebilir

Ziraat Bankası Yem Kredisi (HAYVAN BAŞINA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir