Engellilere Verilen Tüm Maddi Yardım ve Destekler

Devletin her sınıftan vatandaşı gözettiği haiz çıkmış olduğu suretiyle yapmış olduğu yardımların kapsamı her geçen gün arttırılmaktadır. Mevzu gereğince engelli vatandaşlara yönelik meydana getirilen yardımlar ve hususi haklar ile toplumsal devlet anlayışı her geçen gün kendini hissettirmekte bulunduğunu söylemek mümkün. Bundan dolayı 2020 yılı ve daha öncesi olmak suretiyle engelli vatandaşlara tanınan haklardan bazıları aşağıdaki benzer şekilde sıralanmıştır;

 • Engelli Aylığı
 • Muhtaç Aylığı
 • Evde Bakım Aylığı
 • Engellilere Kamu Kurumlarınca Sağlanan Destek sunar 
  • Belediye Engelli İndirimleri
  • Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelli Yardımları
 • Engellilerin Eğitimine Yönelik Haklar
  •  Hususi Eğitim Hakkı
  • Engelli Öğrencilerin Okullara Parasız Taşınması
  • Sınavlarda Engelliler İçin Sağlanan Kolaylıklar
 • Engelliler İçin Vergi İndirimleri
  • Gelir Vergisinde Engelli İndirimi
  • ÖTV Muafiyeti
 • Engellilerin İstihdamına Yönelik Haklar
  • Devlet Personel Başkanlığı Engelli Işgören Alımları
  • Hususi Sektör ve Devlet Kurumlarına Engelli Personel Alımları

Engelli Aylığı 2020

Toplumsal güvencesi olmayan engellilerden BAĞ-KUR, SGK ve Emekli Sandığı benzer şekilde hiçbir sigortaya bağlı bulunmayanların muhtaçlık durumlarına ilişkin olan Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafınca minimum olmak suretiyle % 40 engeli bulunan engelli vatandaşlara 18 yaşından büyük olmak kaydıyla engelli aylığı bağlanmaktadır. Engelli aylığı almak isteyen vatandaşların ikametlerinde bulunan SYD Vakıflarına müracaatta bulunması ve gereksinim duyulan şartıyla uygunluğu çerçevesinde bağlanan engelli aylığı hakkında kişinin yaşamış olduğu evindeki gelir sayısının asgari ücretin 3’te birini geçmemesi esas alınır. Bir bakıma gelir testi yapılmaktadır. Engelli vatandaşlara aylık olarak bağlanan maaşta 2 ayrı mevzu ele alınmalıdır. Bunlardan ilki %40 ve %69 içinde engel oranına haiz engelli maaşı ve %70 ve üstü engel oranına haiz engelli maaşına organik olurken %70 ve üstü engel oranına haiz engelliler %40 ila %69 engel oranına haiz engellilere oranla daha yüksek aylık almaktadırlar.

Muhtaç Aylığı

Resmi Gazete’de 27 Eylül 2008 yılı itibariyle yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeli gereğince anası yada babası olmayan % 40 ve üstü engelli bireyler ile 18 yaş altı olmak suretiyle muhtaç küçüklere bağlanan maaş Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafınca verilmektedir. 2020 senesinde muhtaç engelliler aylık olarak 914,49 TL ödenmektedir.Lüzumlu koşulların sağlanması halinde vatandaşların yararlanabileceği muhtaç aylığında kişinin sağlanması gereksinim duyulan şartlar şu şekilde ifade edilmektedir;

 • Muhtaç aylığından yararlanmak isteyen kişinin kati bir halde toplumsal güvencesinin bulunmaması,
 • Mahkeme sonucu ya da kanun yolu ile bakım altına alınmamış olması,
 • Müracaat meydana getirecek kişinin herhangi bir aylığa bağlanmamış,
 • Gelir getirici göç eder ve taşınmaz mala haiz olmaması,
  • Haiz olması durumunda ise mallarından aylık elde edeceği gelirin belirlenen muhtaç aylığının üstünde olmaması gerekmektedir.

Evde Bakım Aylığı

Sağlık kurul raporuna haiz olan % 50 ve üstü engeli bulunan vatandaşlara Aile Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığınca engelli kişinin bakımını üzerine alan bireyle ilgilenen kişiye nakdi destek sağlamaktadır. Sağlık kurulundan alınacak raporda % 50 engelli bulunduğunun ibaresinin bulunması gerektiği benzer şekilde “Ağır Engelli” ibaresinin de bulunması gerekmektedir. Yalnız bu şartla engelli vatandaşın bakımını üzerine alan kişiye aylık bağlanır. Muhtaç aylığı benzer şekilde toplumsal güvencenin olmaması şartı evde bakım aylığı için geçerli olmamakla beraber kişi başına düşen aylık gelirin aylık net asgari ücret tutarının üçte ikisinden daha azca olan bakıma muhtaç engellilere, resmi yada hususi bakım merkezlerinde ya da evlerinde bakım hizmeti verilmektedir. Ölen anne ve babaların toplumsal güvencesi üstünden yararlanan evlatların ilgili kanun çerçevesinde (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 34. Maddesi) %60 ve üstü oranında malul olduğu tespit edilen küçüklere, ilgili kanun ile ölen anne yada babanın hesaplanan aylığının % 25’i kadar aylık bağlanmaktadır. Bu haktan yaşam süreleri süresince yararlanacak engelli evlatların sigortalı olarak emek vermemesi şartı da ek olarak aranmaktadır.

Engellilere Kamu Kurumlarınca Sağlanan Destek sunar

Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelli Yardımları

Aile Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ve Toplumsal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı bulunan Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca engelli bireyler çeşitli mevzularda desteklenmektedir. Bu desteklerin kapsamı gereğince ilgili kurumlar tarafınca belirlenen kişinin engellilik yüzdesine haiz olması gerekmektedir. SYD Vakıflarınca engelli vatandaşlara yapılacak yardımlarda aranan şart muhtaçlık sınırına haiz olmalılardır. Gelir testi ile tespit edilen hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te biri üstünden saptaması yapılmasının peşinden SYDV eliyle yardım yapılmaktadır. Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarında meydana getirilen engelli yardımı alan vatandaşlara sunulan yardımlar;

 • Nakdi yardım,
 • Parasız engelli sandalyesi,
 • Protez,
 • Konuşma ve işitme aleti vb.

Belediye Engelli İndirimleri

Engelli vatandaşlara belediyeler tarafınca bazı indirimler yapılmaktadır. Belediyelere nazaran değişiklik gösterebilen engelli oranları ile kişilere oldukça geniş kapsamlı yardımlar yapılmaktadır. Engelli vatandaşların gereksinimlerine cevap veren belediyeler neredeyse her ilde uygulanmaktadır. En sağlıklı bilginin yardım almak isteyen kişinin vazife alanı içinde bulunan belediyeler ile yazışma geçmesi gerekmektedir.

Engellilerin Eğitimine Yönelik Haklar

 Hususi Eğitim Hakkı

Engellilerin eğitim hakları yönündeki hususi eğitime ihtiyacının olup olmaması mevzusunda hususi eğitim alacak vatandaşların Ulusal Eğitim Bakanlığınca gereksinimleri karşılanmakta olup bireylerin söz mevzusu eğitim hakkının tespit edilmesi ise Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tarafınca yapılmaktadır. Her engelli öğrenci için ayrı olmak suretiyle sunulan hizmet ile ilişkin karşılanan ücret hakkında en detaylı informasyon için Alo 183 Toplumsal Hizmet Danışma Hattı aranabilir.

Engelli Öğrencilerin Okullara Parasız Taşınması

Engelli bireylerin parasız okula taşınması mevzusunda gitmekte oldukları hususi eğitimin bağlı bulunmuş olduğu okullardan hizmet alınabilir. Ulusal Eğitim Bakanlığı, Aile Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ortaklaşa hususi eğitim sınıfında eğitim gören engelli öğrencilerin toplu taşıma araçlarıyla taşınması parasız bir halde sağlanmaktadır. Parasız taşıma hizmetinden yararlanmak isteyen aileler evlatlarının devam etmiş olduğu hususi eğitim sınıfının bağlı bulunmuş olduğu okullarına başvurmalıdır. Kaynaştırma/bütünleştirme eğitimindeki öğrencilere parasız servis imkanı sağlanmamaktadır. Hususi eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin servis imkanı sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MEB ve ÖSYM Sınavlarında Engelliler

Her bireyde olduğu benzer şekilde engelli bireylerinde başvurabildiği sınavlarda devlet bazı kolaylıklar tanımaktadır. E-KPSS ve üniversite giriş sınavları benzer şekilde sınavlarda engelli öğrenciler için uygun ortam oluşturulması gerekmektedir. Engelli bireylerin gireceği sınavlarda “hususi tür” olarak değerlendirmeye alınmakta ve engelli öğrencilere ek puan verilmektedir. Uygun ortamın oluşturulması için sınava giren kişinin engel türüne nazaran sual kitapçıkları düzenlenmektedir.

Engelliler İçin Vergi İndirimleri ve Muafiyetleri

Gelir Vergisinde Engelli İndirimi

Vergi indirimi ile engelli bireyler ve engelli yakınları düzgüsel koşullarda ödemekle yükümlü olduğu gelir vergisinde belli kıstaslar sebebiyle daha azca gelir vergisi ödemektedir. Bu, ücretlilerde brüt maaştan daha azca kesinti yapılarak net maaşın daha yüksek olmasını sağlarken özgür meslek kazancı elde edenlerde senelik olarak verilen gelir vergisi miktarının daha düşük verilmesini sağlar. Engelli indirimi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca gelir vergisine organik olarak ücretli çalışan ya da özgür meslek üstünden gelir elde eden engelli bireyler ile hanesinde ücretli çalışan ya da özgür meslek kazancı elden eden bakmakla yükümlü bulunan engelli yakınlarına ve ek olarak kolay usulde vergilendirilen engellilere sağlanan, engellinin engel oranının esas alınması ile belirli bir tutarın gelir vergisi matrahından düşürülmesi ile elde edilmiş bir indirimdir.

ÖTV Muafiyeti

Engelli bireylere tanınan diğeri yardım araçlara ilişkin olmaktadır. Bilinmiş olduğu suretiyle engelli bireylere sunulan ÖTV muafiyeti hakkında 5 yılda bir aracı ilk satın alma işlemi için geçerlidir. Her 5 yılda bir ÖTV muafiyeti bilinmektedir. ÖTV’siz araç alımı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca satın alacağı araca engele uygun ek donanım yaptıracak malul ve engelliler ya da %90 ve üstü herhangi engeli bulunan malul ve engelliler için 0 km araç alımlarında Hususi Tüketim Vergisi’nin ödenmemesi şeklinde uygulanan bir vergi muafiyetidir.

Engellilerin İstihdamına Yönelik Haklar

Devlet Personel Başkanlığı Engelli Işgören Alımları

% 40 oranında esenlik kurulu raporuna haiz engelli bireyler ÖSYM’nin yapmış olduğu Engelli E-KPSS ile kamuda vazife alabilmektedir. Devlet Personel Başkanlığı tarafınca kamuya engelli alımları için kişinin gireceği E-KPSS ile ilköğretim, ortaöğretim, lise, üniversite mezunu kişiler bu haktan yararlanabilir.

Hususi Sektör ve Devlet Kurumlarına Engelli Personel Alımları

{{Özel sektör}} ve Devlet kurumlarına engelli çalışan alınması bir zorunluluk olup 2003 tarihindeki ve 4857 sayılı İş Kanunu’na nazaran 50 ve daha oldukca işçi çalışan kamu sektörü için işyerlerinin minimum %4 oranında engelli istihdamı sağlaması gerekirken bu durum hususi sektördeki engelli istihdamını % 3 olarak belirlenmiştir. İlgili kanun çerçevesinde yasal bir zorunluluk olan engelli istihdamı, Türkiye İş Kurumu tarafınca işverenlere yöneliktir. Hususi firmalar için belirlenen % 3’lük engelli istihdamı oranının üstünden çalışan bulunması halinde belirlenen orandan fazla engelli çalışanın sigorta primleri devlet tarafınca karşılanmaktadır.

Yukarıda verilenlere ek olarak engellilere tanınan diğeri haklar için Aile Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı “Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme” için tıklayınız.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

ilginizi çekebilir

2020 Kanada Göçmenlik Şartları Neler? (Sınav, Eğitim, İşçi)

Kanada göçmenlik şartlarını 2020 güncel verilerine bakılırsa hazırladık. Kanada’ya çalışmak, eğitim, tecim şeklinde amaçlarla göçmen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir