Emekli İlaç Kesintisi Sorgulama 2020 (Maaştan Düşme)

Emekli maaşlarını çekerken kimi vakit tutarların noksan bulunduğunu fark edebilirsiniz. Bunun sebebi maaştan meydana getirilen kesintiler olmaktadır. İlaç alımlarında bildiğiniz benzer şekilde bazı oranlarda kesinti yapılıyor. Eğer niçin emekli maaşını noksan aldığınızı düşünüyorsanız sistem üstünden kesinti sorgulaması yapabilirsiniz. 4a, 4b ve 4c emeklileri maaş kesinti durumlarını takip edebilir. Yalnız ilaç mevzusunda değil, değişik mevzularda da kesinti yapılmaktadır. Meclise bu mevzu ile ilgili bir kanun teklifi sunulmuş, emekli maaşından kesinti yapılmayacağına dair verilen teklif nerede ise kanunlaşmamıştır. Maaş ve kesinti sorgulaması yaparak bu tutarları da öğrenebilirsiniz.

Emekli Maaşı İlaç Kesintisi

Emekliler maaş tutarlarını bilir ve meydana getirilen kesintileri aslen kendileri bile hesap ederler. Hastaneye gidildiğinde ve doktor ilaç yazdığında, ayakta dahi muayene olsak belirli bir tutarda kesinti yapılır. Bu kesintinin oranı yüzde 10‘ dur. Katılım payından sonrasında yazılmış olan reçeteler için de ücret talep edilir.

  • 1,2 ve 3 kutu olarak yazılan ilaçlar için 3 TL
  • 3 kutudan fazla ilaç yazılması durumunda yazılan her ilaç için fazladan 1 TL ödenmektedir.

Bu tutarlar bir sonraki maaşa devredilmektedir. Muayene olduktan sonrasında eczaneye gittiğimizde bizlerden katılım oranı talep edilmektedir. Bu ücret, bakmakla yükümlü olunan ya da GSS’ ye naturel olarak olan şahısların ödemeleri gereksinim duyulan miktardır. Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafınca ödenmekte olan ilaçlardan belirli oranlarda katkı oranı alınmaktadır. Kimi vakit de hiçbir ücret talep edilmez. Bunun sebebi gene kurum tarafınca ilaçların ücretlerinin karşılanır olmasıdır.

  • Sigortalı olarak çalışan kişi ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ise yüzde 20 oranlarında katkı oranı talep edilmektedir.
  • Emeklilerden ve gene emeklilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden alınan katılım oranı oranı ise yukarıda bahsettiğimiz benzer şekilde yüzde 10‘ dur.

Kurumun bütçesini bu tutarlar neticesinde desteklemek hedeflenmiştir. Emekli maaşlarının kaç TL olacağını öğrenmek için bağlantıya tıklayın.

Reçete Bedeli

İlaç bağımlılığı mevzusu ile mücadelenin sürdürülmesi adına ilaç kutusu parası adı altında bir ücret talep edilmektedir. Kutu sayısına bakılmadan ilaçlar 1′ er kalem sayılmaktadır ve 3 kaleme kadar yazılan ilaçlara para ödeniyor. 3 kalemden sonrası için ise kutu başına ücret talep ediliyor. Ek olarak bazı ilaçlar katılım payından muaf oluyor. Bu ilaçlar için herhangi bir ücret ödenmiyor. Bu ilaçların ise sağlık raporu ile raporlanması gerekiyor.

Ek olarak ilaçlar için eczacılara da bir karşılık ödenmektedir. Toplumsal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği içinde bir protokol imzalanmıştır. Bu protokole nazaran reçete okuma bedeli adı altında bir ücret talep edilmektedir. Bu tutarlar yüzde 0 iskonto oranı olan eczaneler için 75 krş olarak belirlenmiştir. (Küçük eczanelerde) İskonto oranı yüzde 0 olan eczaneler dışındaki tüm eczanelerde bu meblağ 25 krş‘ tur.

Bir tek eczane bedelini emekliler ödememektedir. Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafınca eczacılara ödenmektedir. Küçük eczanelere de gelirlerinin artırılması için ödenmektedir.

Muayene Ücretleri

Birinci basamak (sağlık ocakları, dispanserler, sağlık merkezleri, resmi kurumlar, sağlık istasyonları, dispanserler, anne ve çocuk sağlığı merkezleri) sağlık hizmetlerinde yapılmakta olan diş muayenelerinde parasız olarak sağlık hizmeti verilmektedir. Bir tek diğeri kurumlarda verilecek olan sağlık hizmetlerinde (diş de dahil) muayene ücretleri aşağıdaki gibidir;

muayene-ücretleri

Muayene ücretleri

  • Hususi sağlık hizmetlerinde 12 TL
  • Diğeri sağlık kurumlarında (2 ve 3. basamak) 5 TL‘ dir.

Emeklilerin bu hizmetleri almalarından sonrasında tutarlar maaşlarından kesinti yolu ile tahsil edilmektedir.

İkinci basamak sağlık kuruluşları ile; Devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, SSK ve diğeri resmi hastaneler ifade edilmektedir.

Üçüncü basamak sağlık kuruluşları ile; Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile hususi dal eğitim ve araştırma hastaneleri anlaşılmaktadır.

Aile Hekimlerine Katılım Oranı Ödenmiyor

Birinci basamakta anlatılan sağlık kuruluşlarından herhangi bir ücret alınmamaktadır. Özetlemek gerekirse sağlık ocaklarında ve aile hekimliklerinde muayene olmanız durumunda herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Aslına bakarsan bu ücretin talep edilmesinin sebebi hastanelerdeki yoğunluk probleminin son bulması ve ciddi olmayan rahatsızlıklar için hastanenin meşgul edilmemesinin sağlanmasıdır.

Muayene sonrası eczaneye ilaç alımı için gittiğimizde sistem üstünde muayene ücretleri görünmektedir. Kimi vakit eczacılar şu kadar borcunuz var demektedir. İşte bu durumun sebebi katkı paylarıdır. Eczacıların talep etmesi sizleri yanlış bir düşünceye itmesin. Eczacılar kurum ile şahıslar içinde bir tek köprü görevi görmektedir. Üniversite ve araştırma hastanelerinde uygulama olarak yüksek tutarlar alınmasının bu sayede önüne geçilmiş oluyor.

Aile Hekimlerine Katılım Payı Ödenmiyor

Aile Hekimlerine Katılım Oranı Ödenmiyor

Bir de eşdeğer ilaç farkı isminde bir karşılık var. Eğer doktor tarafınca yazılan ilacın tutarı kurum tarafınca karşılanmıyor ise ya da yazılan ilaç eczanede bulunmuyor ise eczacılar aynı maddelere haiz ve aynı doz oranlarında değişik ilaçlar öneriyor. Bu ilaçların etken maddelerinin aynı olduğuna dikkat edilmek gerekiyor. Eğer değişik ilaç alınır ise tine satmaca dahilinde belirli bir meblağ ödenmektedir. Alınan bu karşılık kuruma gönderilmektedir. Yatmayan emekli maaşlarının sebebini bu içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

Tıbbi Malzemelerin Alımında Katılım Oranı

Tıbbi ve Katılım Oranı Hakkında Genel Tebliği’ ne nazaran tıbbi malzemelerden belirlenen oranlarda katılım oranı alınmaktadır. Vücut dışı protez ve ortezlerden ki bunlar görmeye destek malzemeler, sağlık raporları ile doktor tarafınca yazılan protezler ve ağız protezleridir. Bunlardan katılım patı talep edilmektedir.

Yukarıda saydığımız protez çeşitlerinden;

  • Bakmakla yükümlü olunan kişiler için yüzde 10 
  • Diğeri şahıslar için yüzde 20 katılım oranı talep edilmektedir. 

Kural gereği bu tutarlar 2020 yılı brüt asgari ücretin (2.943 TL)’ nin yüzde 75‘ ini geçememektedir. Bu oran hesaplanırken her birisi birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmekte ve buna nazaran katılım oranı ödenmektedir.

Emekli Maaş Kesinti Sorgulama

Emekli maaş kesintileri e-devlet üstünden sorgulanabilmektedir. Bunun için şifreniz olması gerekmektedir. Toplumsal Güvenlik Kurumları’ nın sistemlerinde eskiden şifresiz olarak sorgulama yapılabilmekteydi. Bir tek şu an itibari ile bu mümkün olmamaktadır. Bir şifreye haiz değilseniz PTT’ den 2 TL karşılığında gizyazı alarak giriş yapabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

4a Emekli Maaş kesintisi sorgulama

4b Emekli maaş kesintisi sorgulama

4c Emekli maaş kesintisi sorgulama

Şifresiz Sorgulama Mümkün Mü?

Daha evvel şifresiz olarak emeklilik ile ilgili tüm işler sorgulanabilmekteydi. Yapılacak olan işlemlere emekli maaşlarından yapılacak olan kesintiler de dahil edilmişti. Bir tek ondan sonrasında e-devlet portalında tüm hizmetlerin mevcut olması sebebi ile sorgulama işlemleri buradan yapılmaya başlandı. Özetlemek gerekirse 2020 yılı itibari ile emeklilerin herhangi bir mevzuda şifresiz olarak bir tek T.C. kimlik numaraları ile sorgulamaları mümkün değildir.

şifresiz-maaş-kesintisi-sorgulama

Şifresiz maaş kesintisi sorgulaması mümkün değil.

Emekli Maaşına Haciz

Ödemelerin vaktinde yapılmaması ve borçların zamanında ödenmemesi sebeplerinden dolayı ipotek olarak gösterdiğimiz mal varlıklarına el konulabilmektedir. Bu mal varlıkları satılarak borcun tahsilatı sağlanmaktadır. Bir tek mal varlığına haiz olmayanlar çektiklere kredilere karşılık maaşlarını ipotek ettirmektedir. Borçların ödenmesi için borçluya 90 günlük süre verilmektedir. Eğer bu sürede borçlar kapatılmaz ve meydana getirilen ikaza cevap verilmez ise emekli aylığına haciz konulacak ve aylığın 1/4′ ü kesilecektir. 

Nafaka Borcu

Eğer bir nafaka borcunuz var ise bu borç emekli maaşından kesinti yolu ile alınacaktır. Nafaka borcunun maaştan fazla olması halinde ise emekli maaşınızın tamamına el konulabilir. Organik olarak devlet kurumlarına borçlu olmanız durumunda da gene maaşınızın 1/4′ ü kesilecektir. Ek olarak SGK’ dan kimi vakit haksız aylıklar alınır. Bunların tespit edilmesi halinde maaşınızın yüzde 25′ inden fazlası kesilebilir. Ek olarak emekli olduğunuz halde çalışmaya devam ediyorsanız primlerde de kesinti yapılacaktır. Güncel nafaka kanununa ulaşarak kesinti tutarları ile ilgili informasyon alabilirsiniz.

Emekli maaşlarınızı azca aldığınızı düşünüyorsanız sorgulama yapılarak kesintinin sebebini öğrenebilirsiniz. EYT 2020 Emeklilikte yaşa takılanlar için ise nerede ise ufukta emeklilik benzer şekilde bir durum gözükmüyor..

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

ilginizi çekebilir

SGK Geriye Dönük Borçlanma Nasıl Yapılır? (Şartları)

SGK geriye dönük borçlanma nedir, iyi mi yapılır, şartları nedir? Geriye dönük sigorta borçlanmasına dair …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir