Borçtan Dolayı Hapse Girilir Mi Tutuklama Çıkar Mı?

Ödenemeyen borçlar konusunda toplumda ne yazık ki yanlış bilgiler mevcut. Bunun sebebi bu konu hakkında insanlarımızın güvenilir ve doğru kaynaklardan araştırma yapmamaları ve haklarını bilmemeleridir. Peki gerçekten ödenmeyen borçlar yüzünden hapse girilir mi?  Bunun hakkında bilgi kazanmak adına önce borçlanma konusunu aşamaları ile ele alalım. Öncelikle şunu belirtmek lazımdır ki sadece borç sizi hapse götürmez burada kişiyi hapis cezasına mahkum eden taahhüt imzalamasıdır ve mal beyanında bulunmamasıdır. Alacaklı kişi sizden şikayetçi olması dahilinde hukuksal olarak icra takibi başlatılır. Bunun sonunda sizi bekleyen haciz kararıdır ya da iş yerinize haciz memurlarının gelmesidir. Burada can alıcı nokta borçlu kişinin icra memurları, avukatlar, polisler veya herhangi bir memur aracılığı ile sunulan ve eşyaların haczine engel olmak için imzalanan taahhüttür. Peki nedir bu taahhüt? İcra ve İflas kanununun 111.  maddesine göre borçlu alacaklının satış talebinden önce borcunu eşit taksitlerle ödemeyi taahhüt eder ve ilk taksidi de derhal verirse icra işlemi durur. Fakat bu noktada kişi borcunu ödemezse hürriyetinden mahrum edilip hapis cezasına çarptırılabilir ve bunun için alacaklının sizi şikayet etmesi yeterlidir ve mahkeme size üç aya kadar hapis cezası verebilir. Bunun sebebi ise taahhüdü ihlal etme suçuna üç aya kadar hapis cezası verilmesidir. İcra ve iflas hukuku 343. maddesi gereğince – Makul bir sebep olmaksızın taahhüdünü ihlal eden borçlu aleyhine alacaklının şikayeti üzerine üç aya kadar zorlayıcı hapis cezasına karar verilir.

Buradan da anlaşılacağı üzere insanı hapse götüren borcun kendisi değil de kişinin imzalamasına rağmen yerine getirmediği taahhüttür. Özetle ve önemle belirtmek gerekir ki hakkında icra takibi başlatılmasına rağmen sırf borçlu kişinin hakkında icra takibi açılmış olması ve borcunu ödemiyor olması o kişinin hapis cezasına çarptırılmasına yeterli değildir. Hapis cezası ile ilgili yine Anayasa’da çok önemli bir hüküm yer almaktadır. Bu hüküm “suç ve cezalara ilişkin esaslar” adı altındadır ve şöyle der, “hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz”.

Fakat borçluların dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bunlardan biri de borçlu kişinin mal beyanında bulunmamasıdır. Kişi borcunu nasıl karşılayacağına dair gelir kaynaklarını ve kazancını icra dairesine bildirmelidir. Eğer icra takibi başlatılmış ve bu takip kesinleşmiş ise borçlu kişi mal beyanında bulunmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde suçlu duruma düşecektir. Alacaklının şikayeti üzerine hakkında üç ayı geçmemek şartıyla hapis kararı verilebilir fakat hapis cezası mal beyanında bulunduğu an düşecektir. İcra ve İflas kanununda konu detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.

Buna göre borçlu kişinin hapis cezası ile karşılaşma ihtimalini doğurabilecek bazı koşullar şunlardır:

– Alacaklısını zarara uğratma kastıyla mevcudunu eksiltenler,

– Aczine kendi fiiliyle sebebiyet verenler veya vaziyetinin fenalığını içine aldığını bilerek ağırlaştıranlar,

– Ticari işletmede yöneticinin kanuni sorumluluğunu yerine getirmemesi,

– Konkordato işlemlerinde hileli tutum ve davranış sergileyerek zarara sebebiyet verenler,

– Kiracının kiracının cezalandırılacağı haller,

– Müflisin mallarını vermeyenler,

– İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenler,

– Kendisine teslim edilen malları vermeyenler,

– Borçlunun ödeme şartının ihlali,

– Çocuk teslimi emrine muhalefet,

– Beyandan sonra mal ve kazançta olan değişimleri bildirmeyenler,

– İcra dairesince teslim edilen taşınmaz ve gemiye tekrar girenler,

– Nafakaya ilişkin karara uymayanlar,

– Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin hükmüne veya irtifak haklarına ilişkin karara uymayanlar,

– İhalede vaat olunan yarar karşılığında artırmadan çekilenler

– Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanlar,  İcra ve İflas Kanunu’na göre cezalandırılır.

ilginizi çekebilir

Kimlik Kaybetmenin Cezası 2021 Harç Tutarları ve Atmler

Belirlenen mevzuatlara göre kimlik kaybetme işlemin de herhangi bir cezai işlem uygulanmaz. Ancak kimliğini kaybeden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir