Arıcılık Kaz ve Hindi Yetiştiriciliğine Hibe Başvuruları 2020

Arıcılık, kaz ve hindi yetiştiriciliği, ipekböceği yetiştiriciliği ve bu alanda alet ekipman alımı ve inşaat yapımına Devlet tarafınca belirli oranlarda affetme desteği yapılacağı açıklandı. Verilecek desteğin şartları, iyi mi müracaat yapılacağı, kimlerin faydalanabileceği haberimizde..

Hangi Oranlarda Affetme Veriliyor?

  • Hindi ve Kaz Yetiştiriciliği : %75,
  • Arı yetiştiriciliği; %60
  • İpekböceği yetiştiriciliği %100

Müracaat Tarihleri Ne Süre?

İnşaat ve teçhizat alımı için müracaat meydana getirecek adayların ekte sunulan müracaat belgeleri ile inşaatın yapılacağı yerde bulunan Gıda Ziraat ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat yapmaları gerekiyor.

Müracaat İçin Lüzumlu Evraklar Nedir?

  1. ARICILIK Hibe Başvuru Formu;
  2. İpekböceği Hindi ve Kaz Yetiştiriciliği Hibe Başvuru Formu
  3. İkametgah belgesi
  4. Kimlik fotokopisi
  5. Tahmini Durağan(durgun) Yatırım Tabloları; (KAZ HİNDİ İPEKBÖCEĞİ) (ARICILIK)
  6. Aidiyet Belgeleri
  7. İpek böceği yetiştiriciliği haricinde kaz hindi ördek ve arıcılık tesisleri için affetme isteyenlerin tesisin kurulacağı arazinin kendilerine ilişik olması gerekmektedir.

Affetme İçin Lüzumlu Evraklar Sıralaması

Hibe Uygulama Rehberi içinde başvurunun ayrıntıları ve lüzumlu şartlar detaylı bir halde belirtilmiştir.

Puanlama Sistemi

DEĞERLENDİRME PUAN KRİTER TABLOSU ( İPEKBÖCEKÇİLİĞİ) EK-11

 

KRİTERLER Puan Referans Puanı Almış olduğu Puan
1-Müracaat sahibinin niteliği
Diğeri 20 5
Birleşke/Birlik ve/yada ortaklıkları 10
Köy tüzel kişiliği/Kozabirlik yada bağlı Kooperatifler 20
2-Yatırım yerinin karakteristiği
Nüfusu 20.000’den fazla olan ilçe belediye sınırları içinde 20 5
Nüfusu 20.000’den azca olan ilçe/ belde belediye sınırları içinde 10
Köy sınırları içinde 20
3- Yatırım yerinin iyelik durumu
Şahıs arazisi (hisseli) 20 5
Şahıs arazisi (hisseli) 10
Vakıf arazisi 15
Köy tüzel kişiliği/Kozabirlik yada bağlı Kooperatiflere ilişik arazi 20
3-Yatırımın Karakteristiği
Dut Bahçesi Tesisi 10 5
Besleme Evi 5
Besleme Evi ve Dut bahçesi tesisi 10
4-Proje uygulama alanı arazi varlığı
20 dekara kadar 20 10
21 dekar ve üstü 20
5- İl Müdürlüğü değerlendirme puanı 10 1-10
TOPLAM

DEĞERLENDİRME KRİTER TABLOSU (ARICILIK)

KRİTERLER Puan Referans  Puanı Almış olduğu Puan
1 Müracaat sahibinin yaşı 18-30 yaş 10 10
31yaş ve üstü 8
2 İkamet yerinin il/ilçe merkeze uzaklığı 40 km den uzak 10 10
10-40 km arası 8
10 km den yakın 6
3 Müracaat sahibinin eğitim düzeyi Okuma yazma bilen 10 10
Ortaöğretim ve üstü 8
4 Arılı kovan varlığı 30-149 kovan sahibi 10 10
150 ve üstü kovan 8
Yeni Süregelen 6
5 Arıcılık mevzusunda kamu kurum yada birlikler eğitim durumu Eğitim Belgeli 10 10
Belgesiz 8
6 Kırsal alanda ikamet Ediyor 10 10
Etmiyor 8
7 Cinsiyet Hanım 10 10
Bay 8
8 Emekli yada çalışmıyor olanlar Çalışmıyor 10 10
Emekli 8
9 Engelli/ Şehit/ Gazi yakını olanlar 10 10
10 İl Müdürlüğü değerlendirme puanı 10 1-10
TOPLAM

DEĞERLENDİRME KRİTER TABLOSU (KAZ, HİNDİ)

KRİTERLER Puan Referans Puanı Almış olduğu Puan
1 Müracaat sahibinin eğitim düzeyi Baytar Fakültesi yada Ziraat Fakültesi Mezunu 20 20
Yükseköğretim mezunu 10
İlk-ortaöğretim 8
2 Yatırım İçin Lüzumlu Özsermaye durumu Var. ………. 20 20
Kredi: …….. 5
3 Arazi Varlığı 100 dekar üstü 10 10
50-100 dekar 8
50 dekar altı 6
4 Arazinin Mülkiyeti Kendine ilişik 10 10
Hisseli 5
5 İşletme kurulacak arazinin su kaynağına yakınlığı Yakın 10 10
Yakın değil 5
6 İşletme kurulacak arazinin elektrik kaynağına yakınlığı Yakın 10 10
Uzak 5
7 Kurulacak işletmenin yola yakınlığı 1km’ye kadar yakın 10 10
1km’denuzak 5
8 İl Müdürlüğü Değerlendirme Puanı 10 1-10
TOPLAM

Salma tavukçuluk hibesi de alarak çiftliğinizi kurabilir ve faaliyete başlayabilirsiniz.

Çiftçilerimizin duyuru edilen müracaat süreleri içinde Gerekli-Evraklar ve Belgeler (word formatında indirebilirsiniz.) ile birlikte başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. 2020 senesinde Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca arıcılık vb. mevzularda desteklerin verilmesi ümit ediliyor. 2020 senesinde arıcılık, et ve yumurta üretimi mevzusunda ise tedbir programları dahilinde TKDK tarafınca da belirli oranlarda destek verileceği belirtiliyor.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

ilginizi çekebilir

Maske Cezasına Nasıl İtiraz Edilir? Başvuru Makamı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir