1 Koyunun Yıllık Yem Maliyeti Ne Kadar 2020 Hesaplaması

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kredi çeken çiftçilerimiz için koyunların;

 • Yıllık maliyeti
 • Yem besleme hesabı
 • Fizibilite raporları oldukça önemlidir.

Yaşadığınız bölge ve yetiştirdiğiniz hayvana göre bu işi uzman bir kişiyle konuşmanız oldukça önemlidir. Koyun besleme dört farklı kategoride incelenmektedir. Bunlar;

 1. Kuzulama ve süt verimi olmayan dönem. Bu döneme kuru dönem de denilmektedir.
 2. Koç katımı olarak da bilinen aşım dönemi
 3. Gebelik ve Kuzulama dönemi
 4. Süt verimi dönemi

Her dönemde koyunlar farklı şekillerde beslenmelidirler.

Tarım ve Orman Bakanlığı Küçükbaş Hayvanların Beslenmesi İle İlgili Broşür

Koyunların cinsi ve yetiştirilen bölgenin iklimi hayvanların beslenmesinde büyük bir role sahiptir. Bunun nedeni bazı bölgelerde kış çok çetin geçerken bazı bölgelerde ılıman olmasıdır. Bunun yanında hayvanların cinsleri ve beslenme amaçları da yem maliyetlerine etki etmektedir. Süt amaçlı beslenen ve et amaçlı beslenen hayvanların her ikisini de aynı şekilde beslemek kesinlikle uygun değildir. Bu sebeple Tarım ve Orman Bakanlığının hazırlamış olduğu broşürleri okumak küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapanlar için çok yararlı olacaktır.

Koyun Yetiştiriciliği ve Besleme

 • Anaç koyunların beslenmesi
 • Kuzu bakımı ve besleme
 • Erkek koçların beslenmesi
 • Yaz aylarında sürüyü besleme, mera ve otlaklardan yararlanma şekli

Keçilerin Beslenmesi

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde keçi seçenler için broşürde şu bilgiler bulunmaktadır.

 • Oğlak bakımı ve besleme
 • Teke besleme
 • Temel keçi besleme

Büyükbaş Hayvan Besleme ve Genel Yem İhtiyaçları

Büyükbaş hayvanlarda besleme işlemi biraz farklı olmaktadır. Çünkü büyükbaş hayvan beslemede buzağı besleme, süt sığırı yetiştiriciliği, damızlık hayvan yetiştirme gibi konular yer almaktadır.

Ülkemizde yetiştirilen koyunlar iki ayrı yem ile beslenmektedirler. Bunlar;

 1. Keşif
 2. Kaba Yemdir.

Kaba yemlere örnek verecek olursak bunlar mera ve çayır otları, yoncalar, kök ve yaprak, hasıl yemler, koçan, saman gibi besinlerdir.

Keşif yemleri ise enerji veren ve protein toplayan olmak üzere kendi arasında ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;

 • Buğday
 • Mısır
 • Mermer tozu
 • Arpa
 • Ayçiçeği Küspesi
 • Mineral
 • Kepek
 • Vitamin yemi olarak sıralanabilir.

Şimdi örnek bir hesaplama yapalım Örneğin bir koyun senede bir ton yem yiyor ise; Bir tondan ortalama keşif yemi 2000 Tl olarak hesaplanmaktadır. 1 ton kaba yem ise 800 TL dir. Eğer koyunu kış mevsiminde besliyorsak Kuzulu koyun %17 kaba yem yiyor ve %5 keşif yemi yiyorsa hesaplama şu şekildedir,

Yem Hesaplama Formülü= Koyunun Kilosu X Yüzde Değeri

Koyun besleme profesyonel yöntemler ile yapıldığında oldukça iyi para kazandırmaktadır. Hayvancılık yapmayı düşünüyorsanız yeterli yemlerin bulunduğu ve iklimin uygun olduğu yerlerde hayvancılık yapmanız gerekmektedir. İmkan var ise kaba yem ve kesif yemi çiftçi tarafından üretilmelidir. Böylece çiftçi kar elde etmiş olur.

ilginizi çekebilir

Kimlik Kaybetmenin Cezası 2021 Harç Tutarları ve Atmler

Belirlenen mevzuatlara göre kimlik kaybetme işlemin de herhangi bir cezai işlem uygulanmaz. Ancak kimliğini kaybeden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir